Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτήσουν τον εξοπλισμό του GMDSS. Είναι πολύ σημαντικές γιατί αν είναι αφόρτιστες ο εξοπλισμός του GMDSS δε θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Αυτό θα είναι πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση κινδύνου. Οι μπαταρίες πρέπει λοιπόν να τηρούνται σε καλή κατάσταση.

Οι μπαταρίες αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή χημικής ενέργειας. Οταν χρησιμοποιείται ηλεκτρισμός από τη μπαταρία, εκτελείται μια χημική αντίδραση μέσα στη μπαταρία. Η μπαταρία θα συνεχίσει να παράγει ηλεκτρισμό μέχρι να εξαντληθούν όλα τα χημικά στοιχεία της.

Χαρακτηριστικά των μπαταριών

Οι περισσότερες μπαταρίες αποτελούνται από ξεχωριστά στοιχεία. Κάθε μπαταρία, κάθε στοιχείο που αποτελεί τη μπαταρία, έχει ένα θετικό (+) και έναν αρνητικό (-) πόλο και κάθε στοιχείο έχει μια ονομαστική τάση. Οι μονάδες είναι τα V (βολτ). Η ονομαστική τάση ενός στοιχείου ή μπαταρίας είναι η μέση λειτουργική τάση της. Η τάση μπορεί να είναι πού ψηλότερη από την ονομαστική τάση όταν η μπαταρία φορτίζεται και πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική τάση όταν είναι σχεδόν ξεφόρτιστη. Τα βολτ της ονομαστικής τάσης εξαρτώνται από τη χημική σύσταση του στοιχείου, π.χ. ένα στοιχείο μολύβδου ή οξέως θα έχει πάντα ονομαστική τάση 2 V.

Η ενέργεια που μπορεί να αποθηκεύσει η μπαταρία λέγεται χωρητικότητα της μπαταρίας. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μετριέται από το ρεύμα, που μετριέται σε Α (αμπέρ), που μπορεί να προσφέρει για πόσες ώρες. Η μονάδα είναι Ah (αμπερώρες). Για παράδειγμα μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία με 50 Ah μπορεί να τροφοδοτήσει ένα όργανο 50A για μία ώρα. Όλες οι μπαταρίες χάνουν ένα μέρος της ικανότητάς τους να παράγουν εξοπλισμό όσο περιμένουν να χρησιμοποιηθούν. Εκτελείται μια άλλη χημική διαδικασία από τη βασική αντίδραση παραγωγής ηλεκτρισμού. Είναι μια αντίδραση αυτοκαταστροφής που χρησιμοποιεί αργά τα χημικά που χρειάζονται για την αντίδραση παραγωγής ηλεκτρισμού. Το αποτέλεσμα είναι μια σταθερή απώλεια χωριτικότητας ή φορτίου. Η ενέργεια που χάνεται κάθε χρόνο εξαρτάται από το είδος του στοιχείου που χρησιμοποιείται στη μπαταρία.

Οι μπαταρίες συνήθως ενώνονται μεταξύ του σε σειρά ή και παράλληλα για να επιτευχθούν τα συνολικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας σαν σύνολο.

Σύνδεση σε σειρά

Οι μπαταρίες συνδέονται σε σειρά για να επιτευχθεί η ονομαστική τάση της μπαταρίας συνολικά. Η τάση της μπαταρίας συνολικά είναι το άθροισμα των μεμονωμένων μπαταριών.

Batteries in series

Μπαταρίες συνδεδεμένες σε σειρά

Στην παραπάνω εικόνα τέσσερις μπαταρίες του 1,2 V 1.000 mA συνδέονται σε σειρά. Συνδέονται με ένα σύρμα. Ο θετικός πόλος της μιας μπαταρίας συνδέεται με τον αρνητικό της άλλης κ.ο.κ. Ετσι η μπαταρία συνολικά έχει ονομαστική τάση 4,8 V (1,2 V + 1,2 V + 1,2 V + 1,2 V) και ρεύμα 1.000mA.

Παράλληλη σύνδεση

Οι μπαταρίες συνδέονται παράλληλα για να επιτευχθεί το απαραίτητο ρεύμα. Το ρεύμα της μπαταρίας συνολικά είναι το σύνολο των μεμονωμένων μπαταριών.

Batteries in parallel

Μπαταρίες συνδεδεμένες παράλληλα

Στην παραπάνω εικόνα τέσσερις μπαταρίες 1,2 V 1.000 mA συνδέονται παράλληλα. Δηλαδή οι θετικοί πόλοι των μπαταριών συνδέονται όπως και οι αρνητικοί. Ετσι η μπαταρία έχει ονομαστική τάση 1,2 V και ρεύμα 4.000 mA (1.000 mA + 1.000 mA + 1.000 mA + 1.000 mA).

Σειριακή και παράλληλη σύνδεση

Η σειριακή και παράλληλη σύνδεση συνδυάζεται για να επιτευχθεί η απαραίτητη ονομαστική τάση και ρεύμα της μπαταρίας συνολικά.

Batteries in series and in parallel

Μπαταρίες που συνδέονται παράλληλα

Στην παραπάνω φωτογραφία δύο μπαταρίες 1,2 V 1.000 mA συνδέονται δυο φορές σε σειρά και οι δυο σειρές συνδέονται παράλληλα. Ετσι συνολικά η μπαταρία έχει ονομαστική τάση 2,4 V (1,2 V + 1,2 V) και ρεύμα 2.000 mA (1.000 mA + 1.000 mA).

Σύνδεση μπαταριών στο κύκλωμα

Οι μπαταρίες πρέπει να συνδέονται σωστά στο κύκλωμα γιατί οι πόλοι τους είναι αρνητικοί ή θετικοί. Οι θετικοί πόλοι πρέπει να συνδέονται στις θετικές συνδέσεις και οι αρνητικοί πρέπει να συνδέονται στις αρνητικές συνδέσεις.

Η λάθος σύνδεση μπορεί να καταστρέψει και τη μπαταρία και τον εξοπλισμό.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM