• Ελευθερώστε τον EPIRB από το διάφραγμα ή το περίβλημα καθώς αφήνετε το σκάφος και μπαίνετε στη σωσίβια λέμβο.
  • Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το EPIRB, αφαιρέστε το κολάρο "ασφαλούς μεταφοράς" από τον EPIRB.
  • Ξετυλίξτε τον αναδέτη από το EPIRB και δέστε τον στη ζωσίβια λέμβο.
  • Ενεργοποιήστε χειροκίνητα το EPIRB με τον διακόπτη ενεργοποίησης (ο τρόπος που γίνεται αυτό εξαρτάται από το μοντέλο του EPIRB) ή απλά ρίξτε τον στο νερό όπου θα ενεργοποιηθεί με το θαλάσσιο διακόπτη. Ο EPIRB είναι πιο αποτελεσματικός όταν επιπλέει.
Switching on an EPIRB
Παράδειγμα ενεργοποίησης EPIRB (Τραβήξτε το κάλυμα, μετά πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και γυρίστε τον διακόπτη προς τα αριστερά)

EPIRB tethered to the life raft
Ένας EPIRB δεμένος σε σωσίβια λέμβο
  • Ο ενεργοποιημένος EPIRB θα δίνει ένα δυνατό φωτεινό σήμα κάθε λίγα δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το μοντέλο του EPIRB).
  • Διασφαλίστε ότι ο EPIRB δεν εμποδίζεται από κάτι που μπορεί να εμποδίσει το ραδιοσήμα να φτάσει στο δορυφόρο.
Σε περίπτωση που το σκάφος σας βυθίζεται και έχετε EPIRB που ενεργοποιείται χειροκίνητα αλλά δεν έχετε χρόνο να τον ελευθερώσετε από το περίβλημα, ο EPIRB θα ενεργοποιηθεί αυτόματά όταν το περίβλημα βυθιστεί αρκετά για να ελευθερωθεί από αυτό ο EPIRB με το HRU και όταν ο θαλάσσιος διακόπτης έρθει σε επαφή με το νερό. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθήστε να τον ανακτήσετε και να τον δέσετε με τον αναδέτη στη σωσίβια λέμβο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο EPIRB πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης -σε περιπτώσεις σοβαρού και επικείμενου κινδύνου.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Αν ο EPIRB ενεργοποιηθεί κατά λάθος, δεν πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν την ενημέρωση ενός CRS ή ενός MRCC με ασύρματο VHF για παράδειγμα. Μόνο όταν σας το πει ο CRS ή το MRCC μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον EPIRB. Ο EPIRB μπορεί να απενεργοποιηθεί με την παρακάτω διαδικασία:

  • Απομακρύνετε τον EPIRB από νερά και στεγνώστε τις επαφές του θαλάσσιου διακόπτη.
  • Αν ο EPIRB αναβοσβήνει ακόμη πρέπει να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα με τον διακόπτη ενεργοποίησης.
Switching off an EPIRB
Παράδειγμα απενεργοποίησης EPIRB (γυρίστε το διακόπτη δεξιά)
  • Αν ο EPIRB αναβοσβήνει ακόμα τότε εμποδίστε το ραδιοσήμα του να φτάσει στο δορυφόρο αποσυνδέοντας ή κλείνοντας την κεραία του ή διπλώνοντάς τη σε αλουμινόχαρτο ή βάζοντάς τη σε ένα μεταλλικό σκεύος ή ντουλάπι. Διαφορετικά βάλτε ξανά σωστά τον EPIRB στο διάφραγμα ή περίβλημά του.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM