Σύμφωνα με τους κανονισμούς του GMDSS που εκδίδονται υπό το κύρος του ΙΜΟ τα πλοία που πλέουν αποκλειστικά στη Θαλλάσια Περιοχή GMDSS Α1 μπορούν να φέρουν έναν EPIRB VHF αντί για έναν EPIRB COSPAS-SARSAT.

Οι EPIRB VHF έχουν σχεδιαστεί για χρήση στο VHF CH 70, εκπέμπουν σε μορφή DSC και δείχνουν τα παρακάτω:
  • Είδος Κινδύνου - εκπομπή EPIRB
  • Δεν είναι απαραίτητο να υποδηλώσουν τη θέση του Κινδύνου
  • Δεν παρέχουν επακόλουθη επικοινωνία, δηλαδή RT
Προς το παρόν κανένας κατασκευαστής δεν έχει φτιάξει τέτοιο EPIRB.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM