Οι βασικές λειτουργίες ενός δέκτη NAVTEX ενσωματώνουν τα παρακάτω κλασικά κουμπιά ελέγχου:

 • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ισχύος – αυτό συνδέει το δέκτη με την παροχή ενέργειας έτσι ώστε μέχρι να ανοίξει ο δέκτης είναι άχρηστος.
 • Ροοστάτης – όλοι οι δέκτες χρειάζονται κάποιο είδος φωτισμού για την οθόνη και τα πλήκτρα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα φωτός, σηλαδή ημέρα/νύχτα. Αυτό γίνεται με το πλήκτρο “DIM”.
 • Επιλογή της συχνότητας λήψης εκπομπών (μόνο στους δέκτες μίας συχνότητας) - μπορει να επιλεγει συχνότητα 518 kHz ή 490 kHz.
 • Επιλογή αναγνωριστικών CRS - όλοι οι δέκτες μπορούν να προγραμματιστούν για να διευκολύνουν το χρήστη να διασφαλίσει ότι θα εμφανιστούν μόνο μηνύματα από επιλεγμένους CRS. Κάθε αναγνωριστικό CRS από το Α έως το Ζ μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις λειτουργίες:

- λειτουργία ΛΗΨΗΣ - τα μηνύματα εμφανίζονται/τυπώνονται (γίνονται δεκτά),
- λειτουργία ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - τα μηνύματα δεν εμφανίζονται/ τυπώνονται (απορρίπτονται),
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία - η λετουργία ΛΗΨΗΣ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη θέση του σκάφους, αλλά χρειάζονται εξωτερικά δεδομένα πλεύσης όπως το GPS.

Οι περισσότεροι δέκτες χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα για να υποδηλώσουν τα αναγνωριστικά των CRS στη λειτουργία ΛΗΨΗΣ και μικρά γράμματα για να τα υποδηλώσουν στη λειτουργία ΛΗΨΗΣ.

 • Επιλογή τύπουν μηνύματος - όλοι οι δέκτες μπορούν να προγραμματιστούν να μπορέσει να διασφαλίσει ο χρήστης ότι εμφανίζονται/ τυπώνονται μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα. Σχεδόν όλα τα είδη μηνυμάτων από το Α έως το Ζ μπορούν να τεθούν σε δύο λειτουργίες:

- λειτουργία ΛΗΨΗΣ - εμφανίζονται/τυπώνονται τα είδη των μηνυμάτων (γίνονται δεκτά),
- λειτουργία ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - δεν εμφανίζονται/τυπώνονται τα είδη των μηνυμάτων (απορρίπτονται).

Τα είδη μηνυμάτων Α, Β, και D δε μπορούν να απορριφθούν (οι συστάσεις του IMO ορίζουν ότι τα μηνύματα της κατηγορίας L δεν πρέπει να απορρίπτονται).

Οι περισσότεροι δέκτες χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα για να υποδηλώσουν τα αναγνωριστικά των CRS στη λειτουργία ΛΗΨΗΣ και μικρά γράμματα για να τα υποδηλώσουν στη λειτουργία ΛΗΨΗΣ.

 • Ρύθμιση λήψης συναγερμού - Ο ακουστικός συναγερμός ενεργοποιείται ότι λαμβάνονται μηνύματα της κατηγορίας D.
 • Ρύθμιση ποσοστού λάθους - Μπορεί να επιλεγεί το μέγιστο ποσοστό λάθους (το οριακό επίπεδο) των μηνυμάτων που εμφανίζονται. τυπώνονται. Αν το μήνυμα ξεπεράσει το οριακό επίπεδο, τότε δεν εμφανίζεται/τυπώνεται. Το οριακό επίπεδο συνήθως τίθεται στο 30%.

Οι δέκτες NAVTEX συνήθως δέχονται εκ προεπιλογής όλα τα είδη μηνυμάτων από όλους τους CRS. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω κινούμενη εικόνα.

Απεικονίζεται ένα σκάφος που πλέει στη ζώνη του CRS NAVTEX Πορτπάτρικ. Μπορούν να επιλεγούν αναγνωριστικά για τις ζώνες των CRS NAVTEX και προς τις ζώνες του CRS NAVTEX του ακρωτηρίου Μάλιν. Τα αναγνωριστικά των CRS NAVTEX μπορούν να επιλεγούν για λήψη στα 518 kHz ή 490 kHz όπως απαιτείται. Αρχικά γίνονται όλα αποδεκτά γι' αυτό και τα κεφαλαία. Πατήστε πάνω στο καθένα για να το αποδεχτείτε ή να το απορρίψετε όπως απαιτείται. Στο μαύρο πεδίο αναφέρονται βασικές πληροφορίες για τα ληφθέντα μηνύματα NAVTEX σε προγραμματισμένο χρόνο σχετικά με τη ρύθμιση των αναγνωριστικών των CRS NAVTEX και της εμβέλειας εκπομπής των CRS.

Επειδή ένα σκάφος στην παραπάνω κινούμενη εικόνα πλέει από τη ζώνη του CRS του Πορτπάτρικ προς τη ζώνη του CRS του ακρωτηρίου Μάλιν αυτό το σκάφος μπορεί να δέχεται μόνο μηνύματα με αναγνωριστικά CRS O και Q στα 518 kHz και προαιρετικά μηνύματα με αναγνωριστικά CRS C στα n 490 kHz. Τα μηνύματα όλως των άλλων CRS μπορούν να απορρίπτονται γιατί δεν έχουν σχέση με το ταξίδι.

Συστάσεις για τη χρήση του δέκτη NAVTEX

 • Στην περίπτωση που τα ληφθέντα μηνύματα τυπώνονται από το δέκτη, πρέπει να μεταφέρονται στο πλοίο αρκετά ρολά χαρτιού και πρέπει να υπάρχει πάντα αρκετό χαρτί στο δέκτη.
 • Ο δέκτης πρέπει να ενεργοποιείται τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την πλεύση. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα ληφθεί τουλάχιστον ένα μήνυμα στην προγραμματισμένη ώρα εκπομπής. Ο δέκτης μπορεί να είναι μονίμως ενεργοποιημένος αν το σκάφος πλέει συχνά. Έτσι αποφεύγεται η πιθανότητα απώλειας σημαντικών πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσει το σκάφος κατά το ταξίδι του.
 • Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εξοπλισμού πρέπει να είναι διαθέσιμο κοντά στα μηχαμήματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ο δέκτης μπορεί να έχεις προγραμματιστεί διαφορετικά από άλλους κατασκευαστές και μοντέλα.
 • Δίπλα στο δέκτη πρέπει να υπάρχει ένα πλαστικοποιημένο αντίγραφο των NAVAREA στις οποίες είναι πιθανό να πλεύσει το σκάφος, το οποίο να δείχνει τους CRS NAVTEX, την εμβέλεια που καλύπτουν, τις αντίστοιχες ώρες εκπομπής τους και τα αναγνωριστικά των CRS. Όλα αυτά υπάρχουν και στο ALRS Τόμος 5.
 • Ο δέκτης πρέπει να είναι προγραμματισμένος να δέχεται μόνο τα μηνύματα που έχουν αναγνωριστικό CRS των CRS NAVTEX που καλύπτουν την περιοχή στην οποία πλέει το σκάφος και αυτή στην οποία πρόκειται να πάει. Έτσι ο δέκτης δε θα τυπώνει πληροφορίες που δεν έχουν σχέση με το ταξίδι και θα αποφεύγεται η η απαραίτητη σπατάλη χαρτιού.
 • Ο δέκτης πρέπει έχει προγραμματιστεί να δέχεται μόνο αυτά τα είδη μηνυμάτων που θέλει να λαμβάνει το πλήρωμα. Συνίσταται να γίνονται δεκτά τα περισσότερα είδη μηνυμάτων, αλλά μπορεί να αποκλειστούν όσα αφορούν βοηθήματα ναυσιπλοΐας για μηχανήματα που δεν έχει το σκάφος. Οι τύποι μηνυμάτων A, B, D και L πρέπει να περιλαμβάνονται γιατί είναι υποχρεωτικά.
 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη μπερδεύεται ο προγραμματισμός των αναγνωριστικών των CRS με τον προγραμματισμό των ειδών μηνυμάτων γιατί και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζονται γράμματα από το A έως το Ζ. Είναι εύκολο ένας χειριστής να πιστέψει ότι προγραμματίζει αναγνωριστικά CRS ενώ στην πραγματικότητα να προγραμματίζει τύπους μηνυμάτων.
 • Στους δέκτες μίας συχνότητας πρέπει να επιλέγεται πάντα η συχνότητα των 518 kHz. Ο δέκτης πρέπει να περνά στα 490 kHz μόνο για λίγα λεπτά για να δέχεται ένα μήνυμα στην προγραμματισμένη ώρα.
 • Αν το μήνυμα NAVTEX ληφθεί ατελές/αλλοιωμένο, θα πρέπει να ενημερωθεό ο αντίστοιχος CRS NAVTEX, δίνοντας την ώρα της λήψης (UTC) και τη θέση του σκάφους. Αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση του συστήματος.
 • Οποιοδήποτε σημαντικό συμβάν ασφαλείας πρατηρείται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον κοντινότερο ή πιο βολικό CRS για να ενημερωθούν και τα άλλα σκάφη μέσω του συστήματος NAVTEX (αν ο CRS θεωρήσει απαραίτητο να λάβουν όλα τα σκάφη της περιοχής πληροφορίες για συμβάν).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM