Η παρακολούθηση τριών καναλιών διατίθεται στους περισσότερους ασυρμάτους και λειτουργεί όπως η παρακολούθηση δύο καναλιών, αλλά αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χειριστή να παρακολουθεί το κανάλι εργασίας, το VHF CH 16 και το κανάλι χρήστη με πολύ γρήγορη εναλλαγή. Η παρακολούθηση τριών καναλιών διατίθεται μέσω των "TW", "Tri" ή "T/W" μόνο αν το κανάλι χρήστη έχει προγραμματιστεί και αν το κανάλι εργασίας είναι διαφορετικό από το VHF CH 16 και το κανάλι χρήστη.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Για να γυρίσετε στην παρακολούθηση τριών καναλιών, επιλέξτε το κανάλι εργασίας και μετά πατήστε το πλήκτρο T/W. Το T/W εμφανίζεται στην οθόνη και το κανάλι εναλλάσσεται ανάμεσα στο κανάλι εργασίας, στο VHF CH 16 και στο κανάλι χρήστη. Αν λαμβάνεται κλήση σε κάποιο από τα κανάλια, ο δέκτης μένει στο κανάλι που γίνεται η εκπομπή. Για να βγείτε από την παρακολούθηση των τριών καναλιών πιέστε το πλήκτρο 16 ή το C.Επιλογή του καναλιού εργασίας στο VHF CH 15 και επιλέξτε την παρακολούθηση τριών καναλιών (το ορισμένο εκ των προτέρων κανάλι χρήστη είναι το VHF CH 06)

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:40 PM