Το ON/OFF συνδέει τον ασύρματο VHF με την πηγή ισχύος του, οπότε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο ασύρματος είναι άχρηστος. Για κάποια όργανα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλήκτρο ελέγχου, αλλά στις πιο φορητές συσκευές συνδυάζεται με τον έλεγχο της έντασης.

Η ένταση αυξάνει ή χαμηλώνει το επίπεδο του ήχου από το ηχείο ή το ακουστικό.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Ενεργοποιήστε τον ασύρματο VHF γυρίζοντας το διακόπτη της έντασης δεξιόστροφα μέχρι να ανάψει η οθόνη. Για να αυξηθεί η ένταση γυρίστε πιο δεξιά το διακόπτη. Γυρίστε τον εντελώς αριστερά για να τον κλείσετε.


Ενεργοποίηση του ασυρμάτου VHF

Να θυμάστε ότι ανήκετε στο σύστημα GMDSS. Ο ασύρματός σας πρέπει να είναι πάντα αναμμένος για να δέχεται σήματα κινδύνου. Κάποιος μπορεί να βρίσκεται σε επικείμενο κίνδυνο και να περιμένει τη βοήθειά σας.
Last modified: Friday, 13 November 2020, 2:38 PM