Οι κύριες λειτουργίες ενός ασυρμάτου VHF RT περιλαμβάνουν τα βασικά χειριστήρια ελέγχου που περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Για τις κλασικές λειτουργίες του ασυρμάτου VHF, ο ασύρματος VHF πρέπει να είναι σε λειτουργία Ασυρμάτου. Πιέστε το επάνω μαλακό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη DSC.

Display
Ασύρματος VHF σε λειτουργία ΑσυρμάτουLast modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM