Όλη η θεωρία για τον ασύρματο VHF και τις πρακτικές του λειτουργίες στο πλαίσιο του προγράμματος φαίνονται στον προσομοιωτή του ασυρμάτου Simrad RD68 VHF. Ορίστε μερικές βασικές πληροφορίες για τον προσομοιωτή που πρέπει να λάβετε υπόψη σας.

simulator
Εικόνα του ασυρμάτου RD68 VHF

Ο προσομοιωτής περιλαμβάνει:
 1. Έναν ασύρματο GMDSS VHF με μικρόφωνο και ακουστικό (μεγάφωνο).
 2. Προσομοίωση ενεργοποίησης DSC και ενημέρωση άλλου σκάφους ή CRS.
 3. Το διακόπτη του καναλιού 16. Αυτός μας επιτρέπει να εξασκηθούμε στις λειτουργίες Παρακολούθηση Δύο Καναλιών, Τριών Καναλιών, Ανίχνευση και Ανίχνευση Μνήμης που εξηγούνται στα παρακάτω κεφάλαια.
 4. Διακόπτης on/off του GPS. Αυτό μας επιτρέπει να δουλέψουμε με ή χωρίς τα δεδομένα θέσης του GPS στον ελεγκτή DSC.
 5. Βασικές πληροφορίες για το σκάφος και τον ασύρματο VHF που συνήθως γράφονται κοντά στον ασύρματο VHF.
Ο ασύρματος Simrad RD68 VHF περιλαμβάνει λειτουργίες RT και DSC. Σε κάποιους ασυρμάτους GMDSS αυτές οι δύο λειτουργίες μπορεί να παρέχονται από δυο διαφορετικά όργανα: το ένα για την RT και το άλλο για την DSC.

Ο RD68 VHF είναι εύχρηστος. Τα χειριστήριά του ανήκουν σε έξι κατηγορίες:
 1. Περιστροφικά χειριστήρια
 2. Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο
 3. Αποκλειστικά χειριστήρια, για τις συνηθισμένες λειτουργίες της RT.
 4. Τα τέσσερα μαλακά πλήκτρα στα δεξιά της οθόνης είναι πλήκτρα πολλών λειτουργιών των οποίων η λειτουργία αλλάζει ανάλογα με το μενού που εμφανίζεται. Η λέξη που δείχνει τη λειτουργία κάθε πλήκτρου εμφανίζεται στη δεξιά μεριά της οθόνης, δίπλα στο μαλακό πλήκτρο.
 5. Ένα πλήκτρο κινδύνου κάτω από ένα συρόμενο κάλυμα.
 6. Το διακόπτη PTT στο μικρόφωνο.
RD68 controls
Χειριστήρια ασυρμάτου RD68 VHF


Οι λειτουργίες του ασυρμάτου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 • Η λειτουργία ασυρμάτου δίνει πρόσβαση στις κλασικές λειτουργίες του ασυρμάτου VHF.
 • Η λειτουργία DSC καλύπτει τις λειτουργίες DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση).
Αυτές οι λειτουργίες εναλλάσσονται πιέζοντας το επάνω μαλακό πλήκτρο (που στην οθόνη γράφει DSC ή Rad).

Η αλληλεπίδραση με τον χρήστη ειναι:
 • ακουστική για παράδειγμα ο ήχος, και
 • οπτική μέσω της οθόνης.
Η οθόνη δείχνει πληροφορίες που συσχετίζουν τις λειτουργίες RT και DSC.

Display

Για παράδειγμα, η οθόνη στην παραπάνω εικόνα δείχνει ότι έχει επιλεγεί το VHF CH 16 (16), η πλήρης ισχύς των 25 W (Hi) και ότι ο ασύρματος είναι σε κατάσταση λήψης (Rx).

Οι νέες πληροφορίες εισάγονται με το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και τα μαλακά πλήκτρα, για παράδειγμα η εισαγωγή της θέσης. Ο κέρσορας δείχνει πού θα γραφτεί ο επόμενος χαρακτήρας. Η λειτουργία του οπισθοδιαστήματος που σβήνει τον τελευταίο χαρακτήρα και μετακινεί τον κέρσορα στα αριστερά ενεργοποιείται με το μαλακό πλήκτρο Arrow.

Display

Ένα παράδειγμα της οθόνης κατά την εισαγωγή της θέσης

Σε καποιες λειτουργίες μπορούν να εισαχθούν συγκεκριμένοι χαρακτήρες, για παράδειγμα η θέση του γεωγραφικού πλάτους μπορεί να είναι μόνο Βορράς (Ν) ή Νότος (S). Αυτοί οι χαρακτήρες εισάγονται μόνο με τη χρήστη των μαλακών πλήκτρων.

Display
Ένα παράδειγμα της οθόνης κατά την εισαγωγή των ειδικών χαρακτήρων N ή S


Δύο ειδικά πλήκτρα στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση (πλήκτρο Ε) και την ακύρωση (πλήκτρο C) των πληροφοριών που εισήχθηκαν.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM