Οι λέξεις διαδικασιών ή προλέξεις είναι λέξεις ή φράσεις που περιορίζονται στη RT (ραδιοτηλεφωνία) και χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την επικοινωνία με την αποστολή πληροφοριών σε μια συμπυκνωμένη κλασική μορφή.

ΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΣΙΑ

Καταφατικό

Αρνητικό

Ναι/Σωστά

Όχι/Λάθος

Όλα μετά

Όλα πριν

Ό,τι μεταδόθηκε μετά...

Ό,τι μεταδόθηκε πριν...

Σωστά

Διόρθωση

Λάθος

Εχεις δίκιο

Η σωστή εκδοχή είναι...

Η τελευταία εκπομπή ήταν λανθασμένη. Η σωστή εκδοχή είναι...

Όβερ


Κλείνω


Τελειώσε η σειρά μου. Αναμενεται απάντηση.
Συνέχισε με τη μετάδοση.

Τελείωσα την εκπομπή μου.
Δεν αναμένεται απάντηση.
(Το Όβερ και το Κλείνω δε χρησιμοποιούνται ποτέ μαζί)

Έλεγχος ασυρμάτου


Σε λαμβάνω
Πες μου για την ένταση και την καθαρότητα της εκπομπής μου

Ακουλουθεί η απάντησή μου στο αίτημά σου για την ένταση και τη διαύγεια της εκπομπής μου
Επανάληψη

Κάνω επανάληψη

Επανάλαβε το ακόλουθο μήνυμα σε μένα ακριβώς όπως ελήφθη

Ακολουθεί η απάντησή μου στο αίτημά σου να επαναλάβω

Ελήφθη Ελαβα την τελευταία εκπομπή σου ικανοποιητικά
Επανάλαβε

Επανάλαβε όλα μετά (πριν)

Επαναλαμβάνω

Επανάλαβε όλη την προηγούμενη εκπομπή σου

Επανάλαβε το τμήμα του μηνύματος που υποδείχτηκε


Επαναλαμβάνω την εκπομπή μου ή το τμήμα που υποδείχτηκε

Στείλε

Στείλε το μήνυμά σου

Προχώρα στην εκπομπή

Προχώρα, είμαι έτοιμος να ακούσω

Μίλα πιο αργά/ Μίλα πιο γρήγορα

Συλλαβίζω

Προσάρμοσε την ταχύτητα της εκπομπής σου


Θα συλλαβίσω φωνητικά την επόμενη λέξη

Ανάμενε...
Ακολουθεί το χρονικό διάστημα στο οποίο θα είναι διαθέσιμη η πληροφορία
Σταθμός που καλεί
Η ταυτότητα του σταθμού που καλεί είναι άγνωστη
Εδώ...
Αυτό το μήνυμα είναι από το σταθμό του οποίου η ταυτότητα ακολουθεί αμέσως
Λέξη μετά...

Λέξη πριν

Η λέξη του μηνύματος στην οποία αναφέρομαι είναι αυτή που ακολουθεί...

Η λέξη του μηνύματος στην οποία αναφέρομαι είναι αυτή που προηγείται...


Λέξεις Διαδικασιών

Στον παραπάνω πίνακα δεν προστέθηκαν λέξεις για διαδικασίες Κινδύνου, Έκτακτης Ανάγκης και Ασφάλειας, όπως για παράδειγμα το "Mayday", γιατί η χρήση τους εξηγείται στα επόμενα κεφάλαια.

Σπίνακερ: Ορόρα, ΕΔΩ Σπίνακερ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ, ΟΒΕΡ

Ορόρα: Σπίνακερ, ΕΔΩ Ορόρα, ΣΕ ΛΑΜΒΑΝΩ 3 έως 5, ΟΒΕΡ

Σπίνακερ: Ορόρα, ΕΔΩ Σπίνακερ, ΕΛΗΦΘΗ, ΚΛΕΙΝΩ

Ένα παράδειγμα επικοινωνίας ανάμεσα στο Σπίνακερ και στο Ορόρα όπου χρησιμοποιήθηκαν αρκετές λέξεις διαδικασιών -είναι γραμμένες με κεφαλαία. Οι αριθμοί στη λέξη διαδικασίας "Σε λαμβάνω 3 επί 5" έχουν την ακόλουθη σημασία: 1-κακά, 2-άσχημα, 3-λίγο, 3 καλά, 5 εξαιρετικά.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM