Το φωνητικό αλφάβητο χρησιμοποιείται για το συλλαβισμό τμημάτων ενός μηνύματος ή ενός σήματος κλήσης που είναι σημαντικά ή θα ήταν δύσκολο να αναγνωριστούν διαφορετικά κατά τη φωνητική επικοινωνία.

Το φωνητικό αλφάβητο αντιστοιχεί κωδικές λέξεις στα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, έτσι ώστε να προφέρονται και να κατανοούνται οι κωδικές λέξεις από αυτούς που εκπέμπουν και δέχονται φωνητικά μηνύματα ασχέτως της μητρικής τους γλώσσας.

Το φωνητικό αλφάβητο ανήκει στον INTERCO (Διεθνή Κώδικα Σημάτων).


Πιέστε το Play πριν από ένα γράμμα για να ακούσετε την προφορά του στο φωνητικό αλφάβητο.


Αντικαταστήστε τη λέξη Spinaker με οποιοδήποτε κείμενο και πιέστε το κουμπί για να ακούσετε πώς συλλαβίζεται στο φωνητικό αλφάβητο

Πριν το συλλαβισμό οποιουδήποτε μέρους ενός μηνύματος ή σήματος κλήσης χρησιμοποιείται η λέξη "SPELL". Για παράδειγμα το μήνυμα "εδώ S5L12" μπορεί να μεταδοθεί ως εξής: "Εδώ S5L12, SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo".

Κάποια κομμάτια του μηνύματος συλλαβίζονται σχεδόν πάντα:
  • Η θέση (γεωραφικό μήκος και πλάτος), για παράδειγμα "Θέση 450 36' Βόρεια 0130 32' Ανατολικά" μεταδίδεται ως εξής "Θέση Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix μοίρες Βόρεια, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo μοίρες Ανατολικά".
  • Η θέση (Σχέση και απόσταση από ένα σημείο), για παράδειγμα "Θέση 2400 από το κάστρο Κόπερ, 2 μίλια" μεταδίδεται ως εξής:“Θέση Bissotwo Kartefour Nadazero μοίρες από κάστρο Κόπερ, Bissotwo μίλια.
  • Η πορεία, για παράδειγμα: "Η πορεία μου είναι 0950" μεταδίδεται: "Η πορεία μου είναι Nadazero Novenine Pantafive μοίρες".
  • Η ταχύτητα, για παράδειγμα "Η ταχύτητά μου είναι 14 κόμβοι" μεταδίδεται: “Η ταχύτητά μου είναι Unaone Kartefour κόμβοι".
  • Η ώρα, για παράδειγμα "στις 08:10" (στις 8:10 π.μ. τοπική ώρα) μεταδίδεται: "στις Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Τοπική Ώρα".
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM