Το Simplex (μονόδρομο κανάλι) είναι η μέθοδος επικοινωνίας όπου ο δέκτης και ο πομπός λειτουργούν σε μία (ή στην ίδια) συχνότητα, για παράδειγμα στο VHF CH 12 και στο VHF CH 16. Στα κανάλια simplex δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη. Τα κανάλια simplex χρησιμοποιούνται κυρίως για μηνύματα κινδύνου, ασφαλείας και ενημερώσεις ρουτίνας, για λειτουργίες λιμανιού, πλοήγησης και ενέργειες ανάμεσα στα πλοία. Επειδή χρησιμοποιείται μία συχνότητα δεν υπάρχει μυστικότητα γιατί μπορούμε να ακουστούμε σε άλλους ασυρμάτους VHF.Τοποθετήστε το ποντίκι στο σκάφος ή στον παράκτιο σταθμό και ελέγξτε ποιος ακούει τις εκπομπές μέσω των ασυρμάτων VHF του επιλεγμένου αντικειμένου.

Τα κανάλια duplex (αμφίδρομα) συνήθως χρησιμοποιούνται για επικοινωνία ανάμεσα στα σκάφη και στους CRS καθώς επίσης για τις λειτουργίες λιμανιού και την κίνηση των πλοίων. Με τα κανάλια duplex η μετάδοσή μας μπορεί να ακουστεί μόνο από τον CRS. Ωστόσο όλοι οι σταθμοί πλοίων που ακούν το ίδιο κανάλι μπορεί να ακούσουν τη μετάδοση του CRS. Για παράδειγμα το VHF CH 23 είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κανάλι duplex για δημόσια ανταπόκριση. Οι CRS εκπέμπουν στα 161,75 MHz και λαμβάνουν στα 157,15 MHz. Αυτό σημαίνει ότι δύο παράκτιοι σταθμοί δε μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο VHF CH 23. Αυτό δεν πειράζει γιατί δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν. Ομοίως, οι ραδιοσταθμοί των πλοίων εκπέμπουν στα 157,15 MHz και λαμβάνουν στα 161,75 MHz. Επίσης οι σταθμοί των πλοίων δε μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο VHF CH 23. Αυτό δεν πειράζει γιατί δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν σαν κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στα πλοία. Στα κανάλια duplex είναι πιθανό να γίνεται ταυτόχρονη εκπομπή και λήψη όπως στο απλό τηλέφωνο. Αυτό όμως χρειάζεται ασύρματο duplex και δύο κεραίες ή ένα ειδικό φίλτρο για duplex που τοποθετείται μόνο στα μεγαλύτερα σκάφη.
Τοποθετήστε το ποντίκι στο σκάφος ή στον παράκτιο σταθμό και ελέγξτε ποιος ακούει την εκπομπή μέσω των ασύρματων VHF του επιλεγμένου αντικειμένου.

Ο αναγνώστης ίσως αναρωτιέται γιατί τα κανάλια δεν είναι όλα απλώς simplex. Η απάντηση είναι για να υπάρχει μεγαλύτερη μυστικότητα στις προσωπικές και εμπορικές επικοινωνίες, αλλά να υπάρχει και ένας σύνδεσμός όπως στο απλό τηλέφωνο.