Για διεθνείς σκοπούς λειτουργίας, το σύστημα GMDSS υποδιαιρεί τον κόσμο σε τέσσερις μεγάλες γεωγραφικές θαλάσσιες περιοχές που είναι οι Θαλάσσιες Περιοχές A1, A2, A3 και A4. Η εμβέλεια επικοινωνίας των διαφορετικών τύπων ραδιοεπικοινωνίας που μεταφέρουν υποχρεωτικά τα σκάφη της SOLAS στη θάλασσα ορίζει ουσιαστικά τα γεωγραφικά σύνορα αυτών των Θαλάσσιων Περιοχών.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν την κάλυψη δορυφόρων και ραδιοεπικοινωνίας καθώς και τις προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού για τα σκάφη της SOLAS σε όλες τις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS.

Θαλάσσια Περιοχή GMDSS

Γεωγραφική κάλυψη δορυφόρου και ραδιοεπικοινωνίας

Εξοπλισμός επικοινωνίας με ασύρματο και δορυφόρο

Αυτόματος και φορητός ραδιοεξοπλισμός

A1

Εντός της διαρκούς κάλυψης του VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση) από έναν CRS με επακόλουθη VHF RT (Ραδιοτηλεφωνία)

(περίπου 20-30 NM από την ακτή)

ασύρματος VHFDSC και RT

δέκτης NAVTEX - Αυτόματη λήψη MSI (Πληροφορία Ναυτικής Ασφάλειας)

406 MHz EPIRB (Θεσιδεικτικός Ραδιοφάρος Έκτακτης Ανάγκης)

SART (Αναμεταδότης Ραντάρ Έρευνας και Διάσωσης)

ασύρματος VHF χειρός

A2

Εκτός της Θαλάσσιας Περιοχής A1

Με διαρκή κάλυψη MF (Μέση Συχνότητα) DSC από ένα CRS με επακόλουθη MF RT

(περίπου 100 NM από την ακτή)

ασύρματος MF – DSC και RT

Επιπλέον

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη Θαλάσσια Περιοχή Α1

406 MHz EPIRB

SART

ασύρματος VHF χειρός

A3

Εκτός των Θαλάσσιων Περιοχών A1 & A2

Εντός της κάλυψης του INMARSATιεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων), δηλαδή είναι ανάμεσα στις 70ο Βόρεια και στις 70ο Νότια

ασύρματος HF (Υψηλής Συχνότητας) - DSC

Ή

INMARSAT – Δορυφορική επικοινωνία

Επιπλέον

Σύστημα λήψης MSI στη Θαλάσσια Περιοχή Α3 (EGC ή ραδιοτέλεξ)

Επιπλέον

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στις Θαλάσσιες Περιοχές A1 & A2

406 MHz EPIRB

SART

ασύρματος VHF χειρός

A4

Εκτός των Θαλάσσιων Περιοχών A1, A2 & A3

Πάνω από τις 700 Β και κάτω από τις 700 Ν

ασύρματος HF – DSC

Επιπλέον

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στις Θαλάσσιες Περιοχές A1 & A2

406 MHz EPIRB

SART

ασύρματος VHF χειρός

Κάλυψη ραδιοεπικοινωνίας και προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού για τα σκάφη της SOLAS σεόλες τις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS

Λεπτομέρεις για τις προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού για τα σκάφη της SOLAS υπάρχουν στον ALRS Τόμος 5.

Φαίνεται ότι σε ένα κομμάτι της βόρειας ακτής της Αφρικής και σε ένα μέρος της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας δεν υπάρχει Θαλάσσια Περιοχή Α1. Αυτό συμβαίνει γιατί οι παρακάτω χώρες, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Πορτογαλία και Τυνησία, δεν έχουν τοποθετήσει λειτουργικά VHF MRCC στις ακτογραμμές τους. Ωστόσο φαίνεται ότι όλες οι άλλες χώρες του παρακάτω χάρτη έχουν Θαλάσσια Περιοχή Α1 κοντά στην ακτογραμμή τους, γιατί έχουν τοποθετήσει λειτουργικά VHF MRCC.

R4-A-crop

Χάρτης της δυτικής Μεσογείου - με χρωματιστές τις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS A1 (κόκκινο), A2 (πράσινο) και A3 (μπλε).

Ο προαναφερθής ραδιοεξοπλισμός που αυξάνει την ασφάλεια στη θάλασσα δεν περιλαμβάνει τα κινητά τηλέφωνα στα οποία βασίζονται πολλοί θαλασσοπόροι. Τα κινητά τηλέφωνα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη θάλασσα για τους παρακάτω λόγους (σε σχέση με τον ασύρματο VHF):

  • Οι κινητές υπηρεσίες δεν είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν επικοινωνία σε περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα.
  • Οι διασώστες δε μπορούν να εντοπίσουν τη θέση των θυμάτων με τα κινητά. Ο ραδιοεξοπλισμός δεν παρέχει απλά τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας με σταθμούς της ξηράς ή άλλα σκάφη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά μπορεί επίσης να διευκολύνει τις υπηρεσίες SAR να εντοπίσουν το σκάφος μέσω του ραδιοσήματος (θα πρέπει να μεταφέρονται φωτοβολίδες για να διευκολύνονται οι διασώστες στον εντοπισμό του σκάφους σε περίπτωση ανάγκης).
  • Τα κινητά τηλέφωνα έχουν περιορισμένη διάρκεια μπαταρίας.
  • Άλλα κοντινά σκάφη δε μπορούν να ανιχνεύσουν το σήμα και να βοηθήσουν αν χρειαστεί, γιατί πρόκειται για κλειστό σύστημα επικοινωνίας. Συνδέεται μόνο με τον αριθμό που καλεί. Η ραδιοεπικοινωνία VHF είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Όλα τα κοντινά σκάφη που διαθέτουν ασύρματο VHF μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην επικοινωνία.
  • Η ισχύς του σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας δεν είναι αξιόπιστη.
  • Η εμβέλεια ενός ραδιοσήματος VHF συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερη.
  • Ανάλογα με τον τραυματισμό, ίσως είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό κινητό τηλέφωνο.
  • Το κινητό τηλέφωνο βασίζεται σε ένα κινητό δίκτυο (αυτό μπορεί να είναι κατειλημμένο ή να έχει βλάβη), ενώ ο ασύρματος VHF είναι ανεξάρτητη μονάδα.
  • Ο ασύρματος VHF χρησιμοποιείται εύκολα ακόμη και σε άσχημες συνθήκες. Επιπλέον έχει καλό ακουστικό σήμα και αυτό επιτρέπει σε πολλά άτομα να ακούν ταυτόχρονα τα μηνύματα που λαμβάνονται.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM