NAVTEX is een systeem dat wordt gebruikt door kuststations (CRS) voor het uitzenden van MSI (Maritime Safety Information, dit zijn navigatie en meteo waarschuwingen, weersvoorspellingen, en andere dringende en/of veiligheids gerelateerde berichten) en automatische ontvangst van MSI door schepen door middel van narrow-band direct-printing telegraphy (NBDP = Radio Telex).

NAVTEX uitzendingen worden door kuststations (CRS = Coast Radio Stations) uitgezonden op:

 • 518 kHz MF (medium frequency = middengolf) - MSI uitzendingen op deze frequentie worden gedaan in de Engelse taal- staat bekend als internationale NAVTEX frequentie en/of
 • 490 kHz MF - MSI en/of andere lokale informatie wordt uitgezonden in de lokale taal voornamelijk bedoeld voor kleine schepen - beter bekend als de Nationale NAVTEX frequentie en/of
 • 4209,5 kHz HF (high frequency = kortegolf) - deze frequentie wordt gebruikt in de tropen waar door atmosferische omstandigheden de ontvangst van MF signalen vaak tot problemen lijdt.

NAVTEX wordt gebruikt voor MSI uitzendingen naar schepen in kustgebieden (binnen een straal ongeveer 200 tot 400 NM vanaf het kuststation). Het dekkingsgebied van NAVTEX kan zijn

 • beperkt om mogelijke storing tussen stations onderling te voorkomen, zoals bijvoorbeeld Oostende CRS (Belgie) bereik is 50 NM, of
 • uitgebreid om de bedekking in alle kustwateren te waarborgeni, zoals bijvoorbeeld de Azoren CRS (Portugal) bereik is 640 NM,

enkel door het zendvermogen aan te passen, het zendbereik in de MF band wordt hoofdzakelijk bepaald door het uitgezonden vermogen.

Storing in de ontvangst van uitzendingen van verschillende stations kan niet compleet worden voorkomen door aanpassingen aan het zendvermogen. Daarom wordt er uitgezonden volgens een bepaald schema. Elk kuststation (CRS) krijgt 10 minuten zend tijd per periode van vier uur. Indien een kuststation (CRS) een zeer urgent bericht heeft dat per direct moet worden verzonden buiten het eigen zendschema, kan dit station overeenkomen het zendschema van een buurstation (CRS) te onderbrekenis om zo de dringende uitzending storingsvrij te laten plaatsvinden.


Navtex receiver NAV 6

Voorbeeld van een NAVTEX ontvanger

Uitgezonden NAVTEX berichten kunnen worden ontvangen door een NAVTEX ontvanger, deze bestaat uit een kleine eenheid die bevat:

 • een radio ontvanger, vast afgesteld op de NAVTEX frequenties (dit kan een single of dual frequentie ontvanger zijn - de dual ontvangeris in staat berichten te ontvangen op zowel de frequenties 518 kHz als 490 kHz zonder de ontvanger te hoeven verstellen),
 • een signaal processor,
 • een klein toetsenbord (nodig om de juiste instelling te maken op de NAVTEX ontvanger),
 • een display en/of een papierrol (nodig voor het tonen van de ontvangen MSI berichten),
 • een geheugen om de ontvangen berichten op te slaan en
 • een antenne systeem.

De SOLAS voorschriften

SOLAS schepen dienen een "dual frequency" ontvanger te hebben als de ontvangst op 490 kHz noodzakelijk is terwijl de ontvangst van berichten op de 518 kHz ten alle tijde moet worden gewaarborgd, of ze dienen twee "single frequency" ontvangers afgestemd op verschillende frequenties te hebben. Een ontvanger dient ten minste te bezitten (Voor het tonen of printen van de ontvangen MSI):

 • een geintegreerde printer of
 • een voor dit doel geschikt beeldscherm en een poort voor het aansluiten van een printer of
 • een verbinding met een geintegreerd navigatie systeem.

Op een non SOLAS schip, is het voldoende om een "single frequency" ontvanger te hebben. De gebruiker kan wisselen tussen de frequenties 490 kHz en 518 kHz voor de ontvangst van berichten die worden uitgezonden volgens het uitzendschema. Het is verstandig om na de ontvangst van de gewenste berichten op 490 kHz weer over te schakelen voor de ontvangst op de 518 kHz.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM