Akkujen lataustila ja kunto (uudelleen ladattavat akut) tulisi testata säännöllisin väliajoin. GMDSS-säännökset määräävät, että uudelleen ladattavien akkujen jännite tulisi tarkistaa ja kirjata muistiin päivittäin. Kertakäyttöakkujen elektrolyytin ominaispaino tulisi mitata ja kirjata joka kuukausi.

Miehistön tulee olla tietoinen siitä, mitkä laitteet sisältävät kertakäyttöakkuja. Akut tulee tarkistaa säännöllisesti mahdollisten vuotojen takia. Vanhentuneet akut pitää vaihtaa uusiin valmistajan antaman voimassaolon päättymispäivän mukaan. Aluksella tulee olla vara-akkuja.

Akun vaihto

Akut tulee kytkeä oikealla tavalla piiriin huomioiden positiivinen ja negatiivinen pää. Positiiviset päät tulisi kytkeä laitteiden positiivisiin liittimiin ja negatiiviset päät tulisi taas yhdistää laitteiden negatiivisiin liittimiin.

Väärin kytketty piiri vahingoittaa sekä akkuja että laitteistoa.

Akkujen lataus (uudelleen ladattavat)

Akut tulisi uudelleen ladata valmistajan antamien suosituksien mukaisesti.

Kun ladataan akkuja, tulee kiinnittää huomiota akkujen päihin/napoihin. Kun akku liitetään laturiin, laturin punainen tai positiivinen osa tulee yhdistää akun positiiviseen päähän ja puolestaan laturin musta tai negatiivinen osa tulee yhdistää akun negatiiviseen päähän. Päinvastainen kytkentä vahingoittaa akkua ja voi aiheuttaa jopa räjähdyksen.

Suosituksia akkujen huollosta ja kunnossapidosta

 • Akut tulisi pitää puhtaina ja kuivina.
 • Akut tulisi säilyttää niille tarkoitetussa kotelossa, jotta akun sisältö ei pääse valumaan ulos missään olosuhteissa.

Koskee vain uudelleenladattavia akkuja:

 • Akkujen kierrätysastian tulisi olla hyvin kiinnitetty, koska akut ovat raskaita ja saattavat irrotessaan olla vaarallisia miehistölle ja alukselle.
 • Mahdolliset merkit akkujen korroosiosta tai niiden lähellä tapahtuvasta korroosiosta tulee säännöllisesti tarkastaa.
 • Akkujen pinta ja päät/navat tulisi pitää puhtaina. Tämä edesauttaa virran kulkemisessa ongelmitta ja estää akun heikentymistä.
 • Akkujen päät/navat voidaan suojata korroosiolta ohuella kerroksella vaseliinia.
 • Aluksen akkuja säilytetään yleensä aluksen alaosissa, jossa painopiste on lähempänä ja aluksen liikkeet rauhallisempia. Vuoto- tai palotilanteessa ne ovat kuitenkin hyvin alttiina vaurioille. Tämän vuoksi on perusteltua säilyttää esimerkiksi radioakkuja ylemmissä osissa alusta, joissa ne ovat paremmassa turvassa vuoto- ja palotilanteissa.

Koskee vain lyijy/happoakkuja (uudelleen ladattavia):

 • Hapolliset akut tulisi säilyttää niille suunnitelluissa koteloissa, jotka päästävät ulos syttyvän vetykaasun, mutta estävät meriveden pääsyn kotelon sisälle.
 • Elektrolyyttitaso tulisi tarkistaa säännöllisesti hapollisissa akuissa. Ainoastaan tislattua vettä voidaan käyttää, kun lisätään elektrolyyttejä. Muussa tapauksessa nesteestä tulee epäpuhdasta, mikä lyhentää merkittävästi akun elinikää.
 • Ladattaessa happoja sisältävää akkupiiriä, ilmaan saattaa vapautua vetykaasuja. Tällöin alue tai tila tulee tuulettaa hyvin ja alueella ei saa tupakoida.
 • Suurta varovaisuutta tulee noudattaa rikkipitoisia happoelektrolyyttejä sisältäviä akkuja käsiteltäessä. Kumikäsineiden, huonojen vaatteiden ja suojalasien käyttö on suositeltavaa.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM