Seuraava testaus- ja tarkistusmenettelytapa on käytävä läpi joka kuukausi. Varmista, että EPIRB on suljettu tai SAFE-tilassa ennen kuin irroitat sen HRU:sta.
  1. Visuaalinen EPIRBin ja sen kiinnitystelineen kunnon tarkistus.
  2. On suositeltavaa puhdistaa EPIRB ja ja sen kiinnitysteline säännöllisesti.
  3. Tarkista, että merikytkimet ovat puhtaita.
  4. Tarkista, että naru on siististi pakattu ja kiinnitetty lujasti EPIRBiin eikä koske mihinkään aluksen osaan.
  5. Tarkista, että pariston/akun voimassaoloaika ei ole vanhentunut ja että se kattaa myös seuraavan merimatkan.
  6. Jos käytössä on automaattisesti aktivoituva EPIRB, tarkista HRU:n voimassaolon päättymispäivä ja sulje kotelo huolellisesti.
  7. Itsetesti. EPIRBiin on sisäänrakennettu testausjärjestelmä, jota voidaan käyttää varmistamaan laitteen kunto. Tämä itsetesti varmistaa, että paristo/akku on toimintakuntoinen, GPS-vastaanotin (jos kuuluu malliin) sekä molemmat hätälähettimet ovat kunnossa ja vilkkuvalo toimii. Testaus tulisi suorittaa tunnin ensimmäisen 5 minuutin aikana, jottei häiritä hätäkanavaa. Itsetestaus käynnistetään painamalla TEST-näppäintä. Testauksen jälkeen EPIRBin tulisi antaa tarkoituksenmukainen äänimerkki ja valovaroitus, joka riippuu itsetestin tuloksesta (ääni- ja valovaroitukset riippuvat EPIRB-mallista).
GPS:llä varustetut EPIRBit pystyvät tarkistamaan GPS-vastaanottimen toimintakunnon. Tätä kutsutaan GPS:n toimintatestiksi. Tämä testi kuluttaa huomattavasti EPIRBin pariston/akun tehoa. On suositeltavaa tehdä tämä testi ainoastaan silloin, kun paristot on vaihdettu tai GPS:n toiminta on epäilyttävää. Testi aloitetaan painamalla pitkään TEST-näppäintä (riippuu EPIRB-mallista). Testi kestää yleensä 15 minuuttia ja testitulokset tulevat ääni- ja valomerkeillä.

Huolto

Jos yksikään EPIRBin testaus epäonnistuu tai tarkastuksen jälkeen on huomautettavaa laitteen kunnosta, tulee se palauttaa takaisin toimittajalle tai valtuutetulle huoltohenkilölle.

Jos pariston/akun voimassaolon päättymispäivä on mennyt, EPIRB tulee palauttaa valtuutetulle huoltohenkilölle pariston/akun vaihtoa varten. Paristo/akku voidaan vaihtaa aluksella, jos voimassaolon päättymispäivä on pian umpeutumassa tai on juuri umpeutunut.

Jos EPIRBiä on käytetty hätätilanteessa, se tulee palauttaa valtuutetulle huoltohenkilölle pariston/akun vaihtoa varten.

Jos HRU:n voimassaolon päättymispäivä on ohitettu, voit itse uudelleen asentaa sen ja merkitä HRU:n seuraavan voimassaolon päättymispäivän kahden vuoden päähän.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM