• Vapauta EPIRB telineestään, kun jätät laivan ja siirryt pelastuslauttaan.
  • Jos kyseessä on manuaalisesti aktivoitava EPIRB, irrota EPIRB kiinnityspannasta.
  • Suorista EPIRBin naru ja sido se kiinni pelastuslauttaan.
  • Kytke EPIRB päälle manuaalisesti käyttämällä aktivointikytkintä (tapa riippuu EPIRB-mallista) tai heitä se mereen, jossa se aktivoituu merikytkimen ansiosta. EPIRB toimii tehokkaimmin kelluessaan vedessä.
Switching on an EPIRB
Esimerkki EPIRBin käynnistämisestä (vedä nopeasti ylös, sitten paina aktivointinäppäintä ja liu´uta kytkintä vasemmalle)

EPIRB tethered to the life raft
EPIRB kiinnitettynä pelastuslauttaan
  • Aktivoidun EPIRBin välkkyvalo antaa varoituksen muutaman sekunnin välein (riippuu EPIRB-mallista).
  • Varmista, että EBIRB voi toimia ongelmitta ja radiosignaalien lähetys satelliitille onnistuu.
Jos alus on uppoamassa ja siihen on asennettu automaattisesti aktivoituva EPIRB, tämä aktivoituu automaattisesti EPIRBin joutuessa veden alle. Jollet siis hätätilanteessa ehdi itse aktivoimaan sitä, HRU:n ja merikytkimen (veteen joutuessa) ansiosta EPIRB vapautuu kotelostaan ja aktivoituu. Tällaisessa tilanteessa kannattaa aluksen uppoamisen jälkeen yrittää etsiä EPIRB ja sitoa se narulla kiinni pelastuslauttaan.

VAROITUS

EPIRBiä tulee käyttää vain hätätilanteessa, kun on kyse uhkaavasta tai välittömästä vaarasta.

AIHEETTOMAN HÄTÄHÄLYTYKSEN PERUUTTAMINEN

Jos EPIRB aktivoituu vahingossa, sitä EI saa sulkea ennen kuin rannikkoradioasemaa tai meripelastuskeskusta on informoitu aiheettomasta hätähälytyksestä, esimerkiksi VHF-radiolla. Vasta rannikkoradioaseman tai meripelastuskeskuksen määrätessä saa EPIRBin sulkea. EPIRB voidaan sulkea seuraavalla tavalla:

  • Nosta EPIRB vedestä ja kuivaa sen aktivointiosat (merikytkin).
  • Jos EPIRB vilkkuu edelleen, sammuta se aktivointikytkimestä.
Switching off an EPIRB
Esimerkki EPIRBin sammuttamisesta (liu'uta kytkintä oikealle)
  • Jos EPIRB vilkkuu yhä edelleen, estä radiosignaalien lähetys satelliitille katkaisemalla tai taittamalla antenni. Ympäröi se metallikalvolla, metallirasialla tai -lokerolla. Muussa tapauksessa asenna EPIRB takaisin huolellisesti paikalleen kiinnitystelineeseensä tai koteloonsa.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM