EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) on hätäpoiju eli radiolähetin, joka käynnistetään onnettomuuden sattuessa tai käynnistyy itsestään aluksen upotessa. EPIRBin lähettämien merkkien perusteella pelastusviranomaisten on mahdollista selvittää onnettomuuspaikka.

Simrad EG50 EPIRB

Esimerkki EPIRBistä

Pakollinen rekisteröinti

Jokainen EPIRB esiohjelmoidaan omalla tunnuksella, ennen kuin se siirtyy asiakkaalle.  Valmistaja tai joissakin tapauksissa maahantuoja hoitaa esiohjelmoinnin. Tunnukseen sisältyy kolmeosainen maatunnus. Kyseinen valtio on vastuussa EPIRBin tietojen rekisteröinnistä. Yleensä aluksen EPIRB rekisteröidään siihen valtioon, joka on myös aluksen lippuvaltio. Tieto EPIRBin rekisteröineestä valtiosta löytyy tunnuslaatasta samoin kuin muut tarvittavat merkinnät lukuun ottamatta aluksen nimeä. Aluksen nimen merkintä on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan tulee hakea lupa EPIRBin rekisteröintiin oman valtion viranomaisilta. Asiakkaan tulee vain täydentää tiedot aluksestaan ja antaa yhteystietonsa kaavakkeella EPIRBin tunnuksen kera. Täytettyään lomakkeen asiakas voi faksata tai postittaa sen ja jäädä odottamaan vahvistusta.

EPIRB identity label
Esimerkki EPIRBin tunnuslaatasta


EPIRBin osat

EPIRBin perusosia ovat seuraavat:

 • Antenni; sen tulee olla pystysuorassa, kun laite on käytössä (lähetystila)
 • Merikytkin; EPIRB aktivoituu automaattisesti painuessaan veden alle
 • Aktivointikytkin; mahdollistaa EPIRBIN manuaalisen aktivoinnin
 • Testinäppäin; mahdollistaa EPIRBIN testauksen, jolla selvitetään laitteen toimintakunto- ja valmius
 • Kiinnitysnaru; nauhalla/narulla voidaan EPIRB kiinnittää pelastuslauttaan
 • Välkkyvalo; kun EPIRB on aktivoituneena, se vilkkuu ja auttaa samalla pelastusyksikköä havaitsemaan laitteen
 • LEDit ja summeri; osoittavat missä tilassa EPIRB on ja miten se testauksen aikana toimii
 • Laitteen sisällä akku/paristo, jonka tulee kestää ainakin 48 tuntia (lähetystä)
 • GPS-paikannusjärjestelmä (useimmissa, muttei kaikissa malleissa); tämä mahdollistaa pelastusoperaation aloittamisen välittömästi

EPIRBit voivat olla kannettavia ja manuaalisesti aktivoitavia tai niiden tulee aktivoitua automaattisesti ilman käyttäjää.

Manuaalisesti aktivoitavat EPIRBit

Manuaalisesti aktivoitavat EPIRBit sopivat vapaa-ajan veneisiin, esimerkiksi purjeveneisiin tai pieniin kalastusaluksiin. Ne on tavallisesti varustettu kiinnitystelineellä, mutta niissä on myös mukana yleensä irrotettava "carry safe" -panta. Kun laite irrotetaan vanteesta, merikytkin ei ole enää aktivoitavissa ja EPIRBiä voi kantaa mukana turvallisesti. Vesiroiskeet tai kosteus eivät tällöin pääse aktivoimaan laitetta.

EPIRB in carrysafe collarEPIRBs removable collar

EPIRBin irroitettava "carry safe" -panta; nuoli osoittaa magneettia, joka kytkee automaattisesti aktivoituvan merikytkimen pois päältä.

Automaattisesti aktivoituvat EPIRBit

Automaattisesti aktivoituva EPIRB täytyy olla käytössä SOLAS-aluksissa, esimerkiksi risteilijöillä, konttilaivoilla tai öljytankkereilla. Se on varustettu muovisella kuorella, jonka sisällä EPIRBin merikytkin on aktivoimattomassa tilassa. Kuoren alla on ponnahdusvipu, joka automaattisesti työntää kannen pois ja vapauttaa EPIRBin pitimestään aluksen upotessa. Tämä automaattinen irtoaminen tapahtuu HRU:n (Hydrostatic Release Unit eli hydrostaattinen vapautusyksikkö) avulla. Se vapauttaa EPIRBin automaattisesti, kun laite on vedessä noin 4-5 metrin syvyydessä. Kun EPIRB nousee pintaan kellumaan vapaasti, merikytkin aktivoi laitteen ja lähetin alkaa toimia.

EPIRB HRU

Esimerkki HRU:sta asennettuna kotelon päälle (ponnahdusvivun ja HRU:n alla on hyvin nähtävissä puristettu jousi)

EPRIB automatic release sequence

EPIRBin atutomaattinen vapautuminen

Mitä tapahtuu, kun EPIRB aktivoituu?

Kun EPIRB on aktivoitunut hätätilanteessa, se alkaa lähettää radiosignaaleja. Radiosignaalit sisältävät EPIRBin tunnusnumeron. Radiosignaalit havaitaan ja käsitellään satelliittien avulla. Satelliitit välittävät lähetyksen eteenpäin tunnusnumeron ja sijainnin kera lähimpään MRCC:hen (Maritime Rescue Coordination Centre eli meripelastuskeskus). MRCC tulkitsee maakoodin lähetyksestä. Sen jälkeen meripelastuskeskus hakee rekisteröintitiedot valtion tietokannasta ja etsii tietoja aluksesta, sen radiolaitteistosta ja yhteyshenkilöitä. Jos tarvittavia tietoja ei löydy, pelastusoperaatio hidastuu. Tietojen löydyttyä aloitetaan SAR-operaatio (etsintä- ja pelastusoperaatio). Etsintä- ja pelastusoperaatioon osallistuva SAR-alus/helikopteri/lentokone yrittää löytää onnettomuuspaikalle EPIRBin radiosignaalin antaman suunnan perusteella.

Tarkempia teknisiä tietoja EPIRBin aktivoitumisesta löytyy seuraavasta osiosta.

EPIRBin säilytys

Manuaalisesti aktivoitavan EPIRBin kiinnitysteline tulisi sijoittaa selvästi havaittavalle paikalle lähelle hätäuloskäyntiä.

Automaattisesti aktivoituvan EPIRBin kuori/pidike tulisi sijoittaa myös selkeälle paikalle aluksessa, esimerkiksi komentosillan siivelle tai "stanttubrykälle" eli komentosillan yläpuolelle. Oikean sijoituspaikan löytäminen on tärkeää, ettei EPIRB vapautuessaan sotkeennu aluksen ulokkeisiin, antenneihin yms.

Valittaessa sopivaa asennuspaikkaa tulee huomioida:
 • Helppo sisäänpääsy hätätilanteessa.
 • Vähintään 1 m:n etäisyys kompassilaitteista.
 • Vähintään 2 m:n etäisyys tutka-atenneista.
 • Vältä suoraa aaltojen vaikutusta laitteeseen.
 • Vältä ahtaita tiloja EPIRBin vapautumisen ja huollon takia.
EPIRB on yleensä varustettu itseliimautuvalla ohjelaatalla, joka tulisi asettaa EPIRBin viereen. Ohjeiden tulee olla helposti nähtävillä hätätilanteessa.
EPIRB instruction plate
Esimerkki ohjelaatasta

IMO:n EPIRB-turvallisuuskylttiä (Safety Sign label) voidaan käyttää osoittamaan EPIRBin sijaintia .

IMO EPIRB Safety Sign

IMO EPIRB Safety Sign

SOLAS-konvention vaatimukset

SOLAS-aluksilla tulee olla taajuuksilla 406 MHz ja 121.5 MHz toimivat COSPAS-SARSAT EPIRBit. 406 MHz:n radiosignaaleja käytetään uhrien sijainnin paikantamisessa (selitetty tarkemmin seuraavassa luvussa). Lopullista poijun paikantamista varten siinä on joko sisäänrakennettu tutkavastaaja (SART) tai 121,5 MHz:n suuntimasignaali.

SOLAS-konvention vaatimusten mukaan EPIRBit tulee olla varustettuna paristolla/akulla, joka toimii vähintään 48 tuntia (lähetysaika).

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM