Navtex-vastaanottimen päätoiminnot ja käyttö:
 • Virta päällä/pois (power on/off) - tämä toiminto kytkee (ja päinvastoin sulkee) vastaanottimen virtalähteeseensä sekä käynnistää laitteen.
 • Himmennin (dimmer) - kaikki vastaanottimien näytöt ja näppäimet vaativat sopivan valaistuksen, kun niitä käytetään päivällä tai yöllä. Vastaanottimen valaistuksen määrää voidaan säätää laitteeseen asennetulla himmentimellä.
 • Vastaanottotaajuuden valinta (vain yksitaajuusvastaanottimissa) - 518 kHz tai 490 kHz valittavissa.
 • Rannikkoradioasemien tunnusten valinta - vastaanotin voidaan asettaa vastaanottamaan vain tiettyjen lähetysasemien sanomia. Jokaiselle tunnukselle A:sta Z:aan voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta sopivin asetus:
- Vastaanottotila (receive) - sanomat näytetään/tulostetaan
- Torjuntatila (ignore) - sanomia ei näytetä/tulosteta
- Automaattinen tila (AUTO) - vastaanotto- tai torjuntatila tulee automaattisesti valituksi riippuen aluksen sijainnista. Tähän vaaditaan kuitenkin kytkentä GPS:n kanssa.

Useimmissa vastaanottimissa aseman tunnuskirjain on merkitty isolla kirjaimella, kun asema on vastaanottotilassa. Pieni kirjain osoittaa torjuntatilaa.


 • Sanomatyypin valinta - vastaanotin voidaan ohjelmoida vastaanottamaan vain tiettyjä sanomatyyppejä. Melkein jokainen sanomatyyppi A:sta Z:aan voidaan asettaa kahteen eri moodiin:
- Vastaanottotila (receive) - valitut sanomatyypit näytetään/tulostetaan
- Torjuntatila (ignore) - valittuja sanomatyyppejä ei näytetä/tulosteta

Sanomatyyppejä A, B ja D ei voida torjua (IMO:n suosituksen mukaan myös L-sanomatyyppi tulisi vastaanottaa).


Useimmissa vastaanottimissa sanomatyypin tunnuskirjain on merkitty isolla kirjaimella, kun sanomatyyppi on vastaanottotilassa. Pieni kirjain osoittaa torjuntatilaa. Kaikki sanomatyypit on oletusarvoisesti asetettu vastaanottotilaan.
 • Vastaanottimen hälytysasetukset - kun sanomatyyppi D vastaanotetaan, kuuluu vastaanottimesta hälytysääni.
 • Virhearvoasetus (error rate) - näytettävien/tulostettavien sanomien maksimi virhearvo voidaan valita. Jos sanoma ylittää tietyn virhearvon, sitä ei näytetä/tulosteta. Virhearvon asetusarvo on yleensä noin 30 %.


NAVTEX-vastaanottimet vastaanottavat oletusarvoisesti yleensä kaikkia sanomatyyppejä kaikilta rannikkoradioasemilta. Tämä tilanne on demonstroitu seuraavassa animaatiossa.Kuvassa oleva alus liikkuu Portpatrickin rannikkoradioaseman NAVTEX-alueella ja on matkalla kohti Malin Headin rannikkoradioaseman NAVTEX-aluetta. NAVTEX-rannikkoradioasemien tunnukset voidaan valita 518 kHz:lla tai 490 kHz:lla. Alkuperäisissä asetuksissa kaikki asemat ovat valittuina, jolloin kaikkien asemien tunnuskirjaimet näkyvät isoina kirjaimina. Klikkaa aseman tunnusta valitaksesi tai jättääksesi valitsematta kyseisen rannikkoradioaseman lähetykset. Mustassa kentässä on listattuna vastaanotettujen NAVTEX-sanomien tiedot: lähetysajat sekä asemien tunnukset ja niiden lähetysten kantamat.

Koska alus liikkuu ylhäällä olevassa interaktiivisessa animaatiossa Portpatrickin rannikkoradion alueelta Malin Headin rannikkoradioaseman alueelle, on järkevintä valita vastaanotettaviksi sanomiksi ainoastaan asemien O:n ja Q:n lähetykset 518 kHz:llä. Myös 490 kHz:n taajuudella tulevat C:n lähetykset kannattaa vastaanottaa. Muilta asemilta tulevat sanomat voidaan tällöin torjua, sillä ne eivät ole olennaisia laivan kulun kannalta.


Suosituksia NAVTEX-vastaanottimen käytöstä

 • Jos vastaanotetut sanomat tulostetaan vastaanottimella, tulee aluksella olla varattuna riittävästi paperirullia.
 • Vastaanotin tulisi käynnistää vähintään neljä tuntia ennen merelle lähtöä. Tämä takaa, että ainakin yksi sanoma on vastaanotettu määrättynä lähetysaikana ennen lähtöä. Vastaanotin voidaan pitää päällä jatkuvasti, jos alus on usein liikenteessä. Tällä tavoin vältytään menettämästä tärkeää tietoa laivan kulun kannalta.
 • Laitteen ohjekirja tulisi olla saatavilla mahdollisimman lähellä laitetta. Kannattaa muistaa, että eri valmistajilla on erilaisia laitemalleja. Nämä saattavat vaatia toisistaan poikkeavan ohjelmoinnin, mikä tulee huomioida laitetta käytettäessä.
 • NAVTEX-vastaanottimen läheisyydessä olisi hyvä olla tulostettu muovipäällysteinen kopio NAVAREA-alueista (sisältäen rannikkoradioasemat sekä tiedot niiden tunnuksista, lähetysajoista ja peittoalueista), joilla alus liikkuu. Tarvittavat tiedot löytyvät ALRS:sta Volume 5:sta.
 • Vastaanotin tulisi ohjelmoida vastaanottamaan sanomia ainoastaan niiltä NAVTEX-rannikkoradioasemilta, joiden alueella alus liikkuu. Ennen kuin alus saapuu seuraavan rannikkoradioaseman alueelle, on suotavaa vastaanottaa hyvissä ajoin sanomia myös tulevalta alueelta. Vastaanottamalla vain tarvittavat sanomat vältytään turhalta paperin tuhlaukselta.
 • Vastaanotin tulisi ohjelmoida vastaanottamaan vain toivotut sanomatyypit. On tietenkin suositeltavaa, että useimmat sanomatyypit vastaanotetaan. Esimerkiksi Loran-sanomat voidaan kuitenkin olla vastaanottamatta, jos aluksella ei kyseistä järjestelmää ole. Pakolliset sanomatyypit A, B, D ja L vastaanotetaan aina.
 • Kannattaa toimia huolellisesti vastaanotinta ohjelmoitaessa, sillä sanomatyyppien ja asemien tunnuskirjaimet menevät helposti sekaisin. Molemmissa tapauksissa näytöllä saattaa näkyä ainoastaan kirjaimia A:sta Z:aan. Käyttäjä saattaa vahingossa ohjelmoida rannikkoradioasemien tunnuksia, kun kyseessä onkin sanomatyyppien tunnukset.
 • Vastaanotin tulisi ohjelmoida vastaanottamaan sanomia ainoastaan niiltä NAVTEX-rannikkoradioasemilta, joiden alueella alus liikkuu. Ennen kuin alus saapuu seuraavan rannikkoradioaseman alueelle, on suotavaa vastaanottaa hyvissä ajoin sanomia myös tulevalta alueelta. Vastaanottamalla vain tarvittavat sanomat vältytään turhalta paperin tuhlaukselta.
 • Vastaanotin tulisi ohjelmoida vastaanottamaan vain toivotut sanomatyypit. On tietenkin suositeltavaa, että useimmat sanomatyypit vastaanotetaan. Esimerkiksi Loran-sanomat voidaan kuitenkin olla vastaanottamatta, jos aluksella ei kyseistä järjestelmää ole. Pakolliset sanomatyypit A, B, D ja L vastaanotetaan aina, sillä ne ovat pakollisia.
 • Kannattaa toimia huolellisesti vastaanotinta ohjelmoitaessa, sillä sanomatyyppien ja asemien tunnuskirjaimet menevät helposti sekaisin. Molemmissa tapauksissa näytöllä saattaa näkyä ainoastaan kirjaimia A:sta Z:aan. Käyttäjä saattaa vahingossa ohjelmoida rannikkoradioasemien tunnuksia, kun kyseessä onkin sanomatyyppien tunnukset.
 • Yksitaajuusvastaanottimissa tulisi valita aina 518 kHz:n taajuus. Vastaanotin voidaan vaihtaa 490 kHz:n taajuudelle vain muutamaksi minuutiksi sanoman vastaanottamiseksi tiettynä lähetysaikana.
 • Jos NAVTEX-sanoma ei ole kokonainen tai on muuten puutteellinen, tulee sanoman lähettänyttä asemaa informoida tästä. Vastaanottoaika (UTC) ja aluksen sijainti tulee kertoa asemalle. Näin järjestelmää voidaan parantaa.
 • Jos aluksella huomataan matkan aikana jokin poikkeava tapahtuma tai muuten turvalliselle merenkululle haitallinen asia, tulee tästä välittömästi informoida lähintä rannikkoradioasemaa. Asema voi tällöin lähettää NAVTEX-sanoman tapahtumasta tai vaarasta kaikille alueella liikkuville aluksille, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM