Kansainvälisesti hyväksyttyjen lyhenteiden käyttö on suositeltavaa NAVTEX-sanomissa, sillä tämä lyhentää huomattavasti sanomien pituutta.

Terminologia

Lyhenne

Wind directions (tuulensuunnat):


North (erly) = pohjoinen

N

Northeast(erly) = koillinen

NE

East(erly) = itä

E

Southeast(erly) = kaakko

SE

South(erly) = etelä

S

Southwest(erly) = lounas

SW

West(erly) = länsi

W

Northwest(erly) = luode

NW

Other (Muuta):


Backing = kääntyy vastapäivään

BACK

Becoming = tuleva

BECMG

Building = rakentuva

BLDN

Cold Front = kylmä rintama

C-FRONT / CFNT

Decreasing = vähenevä/laskeva

DECR

Deepening = syventyvä

DPN

Expected = odotettu

EXP

Forecast = ennuste

FCST

Filling =täyttyvä

FLN

Following = seuraava

FLW

From = jostakin

FM

Frequent/Frequency = toistuva

FRQ

HectoPascal = hehto pascal

HPA

Heavy = raskas

HVY

Improving/Improve = paraneva

IMPR

Increasing = lisääntyvä

INCR

Intensifying/Intensify = vahvistua

INTSF

Isolated = eristetty

ISOL

Km/h = kilometriä/tunnissa

KMH

Knots = solmu

KT

Latitude/Longitude = latitudi/longitudi

LAT/LONG

Locally = paikallinen

LOC

Local Time = paikallinen aika
LT

Metres = metri

M

Meteo… = meteorologiaan liittyvä

MET

Moderate = kohtalainen

MOD

Moving/Move = liikkuva

MOV or MVG

No change = ei muutoksia

NC

Nautical miles = meripeninkulma

NM

No significant
change = ei merkittävää muutosta

NOSIG

Next = seuraava

NXT

Occasionally = ajoittain

OCNL

Occlusion Front = okluusiorintama

O-FRONT / OFNT

Possible = mahdollinen

POSS

Probability/Probable = todennäköinen

PROB

Quickly = nopeasti

QCKY

Quasi-Stationary = osittain paikallaan pysyvä

QSTNR

Quadrant = kvadrantti / ympyrän neljännes

QUAD

Rapidly = nopeasti

RPDY

Scattered = hajanainen

SCT

Severe = ankara/ kova

SEV / SVR

Showers = kuuro

SHWRS / SH

Significant = merkittävä

SIG

Slight = vähäinen

SLGT or SLT

Slowly = hitaasti

SLWY

Stationary = paikallaan pysyvä

STNR

Strong = vahva/voimakas

STRG

Temporarily/Temporary = tilapäinen

TEMPO

Further outlooks = myöhemmät katsaukset

TEND

Universal Time Coordinated = maailman aika
UTC

Veering = kääntyminen myötäpäivään

VEER

Visibility = näkyvyys

VIS

Variable = vaihteleva/epävakaa

VRB

Warm Front = lämmin rintama

W-FRONT / WFNT

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM