NAVTEX on kansainvälinen MSI-tiedotusjärjestelmä (Maritime Safety Information). Sillä tarkoitetaan merenkulku- ja säävaroitusten, sääennusteiden ja muita merialueita sekä turvallisuutta koskevien tärkeiden tiedotteiden tai varoitusten lähettämistä ja automaattista vastaanottoa. NAVTEX-lähetykset otetaan vastaan erityisellä NAVTEX-vastaanottimella, joka tulostaa ne automaattisesti paperille tai kuvaruudulle.

NAVTEX-lähetykset tehdään ja lähetetään rannikkoradioasemien lähettimillä (radioteleksi):

 • 518 kHz MF (medium frequency) - MSI lähetetään englannin kielellä - kansainvälinen NAVTEX ja/tai

 • 490 kHz MF - MSI ja/tai muu alueen paikallinen tieto lähetetään paikallisella kielellä ensisijaisesti koskien pieniä aluksia - kansallinen NAVTEX ja/tai

 • 4209,5 kHz HF (high frequency) - Käytetään trooppisilla alueilla, joilla MF-vastaanotto saattaa olla hankalaa.

NAVTEXia käytetään lähettämään MSI-sanomia aluksille rannikkovesillä (kantama noin 400 meripeninkulmaa rannikkoradioasemasta). NAVTEXin kattava alue voi olla

 • suunniteltu niin, että välttyttäisiin mahdollisilta häiriöiltä lähettimien välillä, esimerkiksi Oostenden rannikkoradioaseman (Belgia) peittoalueen säde on 50 mpk, tai
 • laajennettu peittoaluetta rannikkovesillä signaalin vahvistamiseksi, esimerkiksi Azoreiden rannikkoradioaseman (Portugali) peittoalueen säde 640 mpk

Lähettimien välisiä häiriöitä ei voi kokonaan sulkea pois ainoastaan säätämällä niiden lähetystehoa. Taajuus on jaettu tietyn NAVAREAn lähetysasemien ryhmiä varten ajallisiin jaksoihin. Jokaisella rannikkoradioasemalla on kymmenen minuuttia lähetysaikaa joka neljäs tunti. Jos rannikkoradioasemalla on mahdollisimman nopeasti lähetettävä tärkeä sanoma oman lähetysaikansa ulkopuolella, voidaan toisen aseman lähetykset keskeyttää ja lähettää häiriöittä etusijalla oleva kiireellinen sanoma.


Navtex receiver NAV 6

Esimerkki NAVTEX-vastaanottimesta

Lähetetyt NAVTEX-sanomat voidaan vastaanottaa NAVTEX-vastaanottimella, joka koostuu seuraavista osista:

 • radiovastaanotin, viritetty kiinteästi NAVTEX-taajuuksille (joko yksi- tai kaksitaajuusvastaanotin. Kaksitaajuinen vastaanotin voi vastaanottaa sanomia sekä 518 kHz:n että 490 kHz:n taajuuksilla ilman erillistä säätöä)
 • signaaliprosessori
 • pieni näppäimistö (asetusten muuttamista ja NAVTEX-vastaanottimen operointia varten)
 • näyttö ja/tai jatkuva paperisyöttö (näytöltä luettava tai tulostettava vastaanotettu MSI)
 • muisti vastaanotettujen sanomien varastointia varten ja
 • antennijärjestelmä

SOLAS-konvention asettamat vaatimukset

SOLAS-aluksilla tulee olla kaksitaajuusvastaanotin, jos 490 kHz:n taajuutta käytetään. Sanomien vastaanotto taajuudella 518 kHz tulee olla aina mahdollista riippumatta muista käytettävistä taajuuksista. Aluksilla voi myös olla kaksi yksitaajuusvastaanotinta, jotka on säädetty eri taajuuksille. Vastaanottimen tulisi sisältää (näytöltä luettava tai tulostettava MSI) joko:

 • integroitu tulostuslaite tai
 • oma näyttölaite ja tulostusportti tai
 • yhteys integroituun navigointijärjestelmään.

Muulla kuin SOLAS-aluksella on mahdollista olla yksitaajuusvastaanotin. Käyttäjä voi tällöin vaihtaa taajuudelle 490 kHz vastaanottaakseen sanoman lähetysaikana ja vastaanotettuaan sanoman palata takaisin taajuudelle 518 kHz.

Ostatnia modyfikacja: sobota, 25 kwiecień 2020, 19:50