NAVTEX-lähetysasemat ovat osa WWNWS-palvelua (World Wide Navigational Warning Service - maailmanlaajuinen merenkulkuvaroituspalvelu). WWNWS on kansainvälisen yhteistyön tuloksena rakennettu merenkulkuvaroitusjärjestelmä. GMDSS:n merialueet A1 ja A2 kuuluvat NAVTEX-järjestelmän piiriin ja muut alueet puolestaan SafetyNET-järjestelmään.

Maapallon meret on jaettu kuuteentoista merenkulkuvaroitusalueeseen eli NAVAREAan (NAVigational AREAs), jotka on merkitty roomalaisin numeroin. Jokaisen NAVAREAn NAVTEX-lähetysasemille on annettu tunnuskirjaimia A:sta Z:aan.

NAVAREAs

NAVAREA-alueet WWNWS:n mukaisesti


Jokaisella NAVAREAlla oleva NAVTEX-koordinaattori päättää, mitä sanomia järjestelmässä lähetetään.

NAVAREA NAVAREA-koordinaattori
I Iso-Britannia
II Ranska
III Espanja
IV Yhdysvallat
V Brasilia
VI Argentiina
VII Etelä-Afrikka
VIII Intia
IX Pakistan
X Australia
XI Japani
XII Yhdysvallat
XIII Venäjä
XIV Uusi-Seelanti
XV Chile
XVI Peru

NAVAREA-koordinaattorit

Lisätietoja NAVAREA-koordinaattoreista löytyy ALRS (Admiralty list of radio signals) Volume 5:sta.

WWNWS sisältää kolme varoitustasoa:
  • NAVAREA-varoitukset; NAVAREAn koordinaattori päättää varoituksista ja niiden sisällöstä. Aluksille tarkoitetut varoitukset liittyvät turvalliseen navigointiin koskien tiettyä merialuetta. Yleensä ne koskevat yleisimpiä laivareittejä. GMDSS-alueet A3 ja A4 eivät kuulu NAVTEX-järjestelmään, vaan SafetyNET-satelliittijärjestelmään.
  • COASTAL (Rannikkovaroitukset); varoituksista ja niiden sisällöstä vastaa kansallinen koordinaattori. Aluksille tarkoitetut varoitukset liittyvät turvalliseen navigointiin tietyllä rannikkoalueella. Rannikkovaroitusten kattama alue voi olla aina 400 mpk asti NAVTEX-rannikkoradioasemasta, mutta kuitenkin aina tietyissä rajoissa yhdessä viereisen kansallisen koordinaattorin kanssa sovittuna.
  • LOCAL (paikallisvaroitukset); hoitaa paikallinen koordinaattori; esimerkiksi satamaviranomaiset. Varoitukset, joita muualla liikkuvat alukset eivät tarvitse, koskevat turvallista navigointia paikallisessa satamassa tai sen lähistöllä.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM