VHF DSC -laitteella on olemassa eräitä toimintoja, joihin pääsee Menu-valikon kautta, kun VHF-radio on DSC-tilassa. Toimintojen valikoima on erilainen eri VHF-radiomalleissa. Kolme niistä on käytössä kaikissa VHF-radioissa:
 • Sijainnin ja ajan manuaalinen asettaminen
 • MMSI-numeroiden asettaminen (MMSI ja ryhmä-MMSI - MMSI-numeron tulee olla ohjelmoituna VHF DSC-radion tarjoajan toimesta)
 • MMSI-hakemiston muokkaaminen

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Näytön kontrastin säätäminen

Saatavilla on 16 eri kontrastitasoa tarjoamassa parhaan mahdollisen näytön kontrastin ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan, jotta käyttäjällä olisi käytössään optimaalinen näytön näkyvyys.
 1. Paina Menu-näppäintä.
 2. Paina LCD-näppäintä.
 3. Paina up ja down-näppäimiä säätääksesi kontrastia (-7:stä +8:aan).
 4. Paina C-näppäintä kahdesti.Näytön kontrastin säätäminen


Paikan ja ajan manuaalinen asettaminen

Näytöllä oleva paikka on osoitettu Latitudina ja Longitudina ja VHF DSC -laitteen voi normaalisti yhdistää GPS-satelliittinavigointijärjestelmän kanssa, esimerkiksi 45036N 013032E klo 1615 UTC.

Mikäli GPS ei ole käytettävissä, tai jos yhdistettynä olevaan GPS:ään tulee vika, paikan päivitys pitää suorittaa manuaalisesti. "No Position Available" -teksti lukee näytölle siihen saakka, kunnes paikka on manuaalisesti asetettu.

Suositeltu minimiaika päivitysten välillä on korkeintaan 4 tuntia. Mikäli aika sallii, lähetettäessä hätähälytystä tulisi paikkatieto tarkistaa ja korjata se niin oikeaksi kuin mahdollista.

 1. Paina Menu-näppäintä.
 2. Paina Posn-näppäintä.
 3. Paina Posn-näppäintä.
 4. Aseta Latitudi ja Longitudi käyttämällä näppäimistöä ja N,S,E,W-näppäimiä.
 5. Paina E-näppäintä.
 6. Aseta UTC-aika (24 tunnin muodossa) näppäimistöä käyttäen.
 7. Paina E-näppäintä.
 8. Paina C-näppäintä kahdesti.Paikan ja ajan manuaalinen asettaminen

MMSI-numeroiden asettaminen

VHF DSC -radio voidaan yksilöllisesti tunnistaa sen MMSI-numeron perusteella, jonka myöntää alukselle kansallinen hallinto. MMSI-numero on ohjelmoitu VHF DSC -radioon. Mikäli radio kuuluu ryhmään, jolla on myös yksilöllinen ryhmä-MMSI-numero, myös se voidaan ohjelmoida VHF DSC -radioon.

MMSI-numeron asettaminen - alukselle myönnetyn yksilöllisen MMSI-numeron pitää radion tarjoajan ohjelmoida. Salasanaa tai erityistä toimenpidettä tarvitaan yleensä sen suorittamiseen, ja tämän takia radiota käyttävän henkilön onnistuu vain nähdä MMSI-numero, mutta ei muuttaa sitä.

Ryhmä-MMSI-numero voidaan asettaa tai muuttaa seuraavalla tavalla:
 1. Paina Menu-näppäintä.
 2. Paina More-näppäintä.
 3. Paina MMSI-näppäintä.
 4. Paina right-näppäintä.
 5. Aseta Ryhmä-MMSI näppäimistöä käyttäen.
 6. Paina E.
 7. Paina C-näppäintä kolme kertaa.Ryhmä-MMSI-numeron asettaminen


MMSI-hakemiston muokkaaminen

MMSI-hakemisto on suunniteltu säilyttämään tärkeät tai usein käytetyt MMSI-numerot samalla tavalla kuin toimii esim. matkapuhelimen muisti. Sitä käytetään kaikkiin rutiinihälytyksiin, jotka ovat listattuna MMSI-hakemistossa nimen ja MMSI-numeron mukaan.

Hakemisto sallii enintään 16 MMSI-numeron tallentamisen VHF-radiosimulaattorin muistiin.

Päästäksesi hakemistoon:
 1. Paina Menu-näppäintä.
 2. Paina More-näppäintä.
 3. Paina Dir-näppäintä (hakemiston päänäyttö osoittaa hakemistossa olevien merkintöjen määrän).
Voit sitten katsoa hakemistossa olevia merkintöjä, muokata niitä, poistaa niitä tai lisätä uusia.

Lisätäksesi uuden merkinnän hakemistoon:
 1. Paina Add-näppäintä.
 2. Kirjoita uuden merkinnän nimi näppäimistöä käyttäen.
 3. Paina E-näppäintä.
 4. Aseta MMSI-numero näppäimistöä käyttäen.
 5. Paina E-näppäintä.
Katsoaksesi hakemiston merkintöjä:
 1. Paina View-näppäintä.
 2. Paina Next tai Back-näppäimiä selataksesi merkintöjä.
Muokataksesi hakemistossa olevaa merkintää:
 1. Paina Edit-näppäintä halutun merkinnän kohdalla.
 2. Paina right-näppäintä osoittamaan muokattavaa tietoa (nimi tai MMSI).
 3. Paina E.
Poistaaksesi merkinnän hakemistosta:
 1. Paina Edit-näppäintä halutun merkinnän kohdalla.
 2. Paina Del-näppäintä.
 3. Paina Yes-näppäintä.


Uuden merkinnän lisääminen, merkinnän muokkaaminen ja merkinnän poistaminen hakemistosta

Näppäinäänten aktivointi/poiskytkentä

Kaikki näppäinpainallukset VHF-radiosimulaattorissa on normaalisti vahvistettu "piip"-äänellä, joka voidaan ottaa pois käytöstä. Näppäinäänet voidaan poistaa kaikilta ensimmäisen tason toiminnoilta. Toisen tason toiminnoissa, joihin päästään painamalla ja pitämällä pohjassa näppäintä (esim. käyttäjän kanavan asettaminen), on edelleen äänivahvistuksena "tuplapiippaus", jota ei voi ottaa pois käytöstä.
 1. Paina Menu-näppäintä.
 2. Paina More-näppäintä.
 3. Paina More-näppäintä.
 4. Paina Beep-näppäintä.
 5. Salliaksesi "piip"-äänen uudelleen, paina Beep-näppäintä uudestaan.
 6. Paina C-näppäintä kolme kertaa.Näppäinäänten ottaminen pois käytöstä

Last modified: Friday, 20 November 2020, 3:17 PM