Tämän tyypin kutsulla on kaikkein alhaisin prioriteetti. Tätä kutsua käytetään yleisimmin silloin, kun halutaan ottaa yhteys toisella aluksella olevaan ystävään, satamaan, luoda puhelinyhteys maissa olevalle vastaanottajalle rannikkoradioaseman kautta duplex-työskentelykanavaa käyttäen jne.

Kun rutiinikutsu on lähetetty VHF-kanavalla 70 ja siihen on tullut samalla kanavalla kuittaus, jatkuu puhekommunikointi työskentelykanavalla, joka ilmenee joko yksittäisen aluksen tai rannikkoradioaseman lähettämästä DSC-kuittauksesta.

(Kutsutun aseman MMSI 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai (Kutsutun aseman nimi 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai (Kutsutun aseman call sign 1-3 kertaa sanottuna)

THIS IS (Kutsuvan aluksen MMSI 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai (Kutsuvan aseman nimi 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai (Kutsuvan aseman call sign 1-3 kertaa sanottuna)

(Viesti)

OVER

Rutiiniviestin kaava


Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2

Request link call to subscriber +44 1253 779123

OVER

Esimerkki rutiiniviestistä

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Alla on kuvattu toimintatapa rutiinikutsun lähettämiseksi VHF-kanavalla 70 VHF DSC-laitetta käyttäen:
 1. Valitse työskentelykanava Radio-tilassa.
 2. Vaihda DSC-tilaan.
 3. Paina Call-näppäintä.
 4. Aseta kutsuttava asema jommallakummalla tavalla:
  • luettelosta (Directory) - paina Dir-näppäintä selataksesi luettelossa olevia asemia
  • manuaalisesti kirjoittamalla MMSI:n - käytä näppäimistöä MMSI:n kirjoittamiseen ja paina sen jälkeen E-näppäintä.
 5. Jos et ole ottamassa yhteyttä rannikkoradioasemaan (MMSI alkaa numerolla "00"), voit vaihtaa puhekommunikoinnissa käytettävän kanavan (oletuksena se on sama kuin työskentelykanava)
  • esi-ohjelmoiduksi VHF-kanavaksi 6, 8, 72 tai 77 - paina Chan-näppäintä selataksesi näiden välillä ja paina sitten E-näppäintä
  • manuaalisesti laittamalla kanavan numeron - käytä näppäimistöä kirjoittaaksesi kanavan numeron ja paina sitten E-näppäintä.
 6. Paina Send -näppäintä.
 7. Paina E-näppäintä.Rutiinikutsun laatiminen ja lähettäminen VHF-kanavalla 70.

Rutiinikutsu lähetetään syöttämällä MMSI VHF-kanavalla 70. Odota DSC-kuittausta osoitetulta MMSI:ltä.
DSC-kuittauksen odottaminen

Seuraa puhekommunikointia DSC-kuittauksessa osoitetulla työskentelykanavalla.

Rutiinikutsu vastaanotto

Vastaanotettuasi rutiinikutsu VHF-kanavalla 70, voidaan kuittaus samalla kanavalla lähettää takaisin. Kun kuittaus on lähetetty, siirtyy radio automaattisesti työskentelykanavalle. Sen jälkeen tulisi puheviesti työskentelykanavalla kuunnella ja jatkaa puhekommunikoinnilla.

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Rutiinikutsun vastaanoton jälkeen voit
 • hyväksyä ja vastata kutsuun lähettämällä kuittauksen: Paina Ack-näppäintä
 • olla hyväksymättä kutsua. Paina C-näppäintä lopettaaksesi soimisen ja tyhjentääksesi näytön. Paina Stop-näppäintä, mikäli haluat lopettaa vain soimisen.Rutiinihälytyksen vastaanotto ja kuittaus

Last modified: Friday, 20 November 2020, 2:15 PM