Tämä prioriteetti on alhaisempi kuin pikakutsun ja osoittaa aseman lähettävän MSI-viestiä (Maritime Safety Information), joko tärkeää navigointivaarasta varoittavaa tai sääennustetta.

Kun turvallisuuskutsu on lähetetty VHF-kanavalla 70, seuraa sitä puheviesti kanavalla 16 tai jollain valitulla työskentelykanavalla niin, että se viesti alkaa toimintasanalla Securite. Turvallisuushälytykset voidaan osoittaa joko kaikille asemille tai vain yksittäiselle asemalle (ei toimi D-luokan DSC-laitteessa).

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS tai
(Yksittäisen aseman nimi 3 kertaa sanottuna)

THIS IS (Aluksen MMSI), (Aluksen nimi 3 kertaa sanottuna), (Aluksen call sign)

(Turvallisuusviesti)

OUT
Turvallisuusviestin kaava

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Esimerkki turvallisuusviestistä


Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Alla on kuvattu toimintapa turvallisuushälytyksen lähettämiseksi VHF-kanavalla 70 VHF DSC-laitetta käyttäen:
  1. Paina Call-näppäintä.
  2. Paina Type-näppäintä kerran selataksesi eri hälytystyyppejä ja valitaksesi turvallisuushälytyksen (Safety).
  3. Voit vaihtaa oletuksena olevan VHF-kanavan 16 joksikin muuksi työskentelykanavaksi joko
    • esi-ohjelmoidusta listasta valitsemalla VHF-kanavan 6, 8, 72 tai 77 - paina Chan-näppäintä selataksesi näiden välillä ja sitten paina E-näppäintä
    • manuaalisesti syöttämällä kanavan numeron - käytä näppäimistöä kirjoittaaksesi kanavan numeron ja paina sitten E-näppäintä.
  4. Paina Send -näppäintä.
  5. Paina E-näppäintä.


Turvallisuuskutsun laatiminen ja lähettäminen VHF-kanavalla 70.

Turvallisuuskutsu lähetetään kaikille aluksille VHF-kanavalla 70. Sitä seuraava radiokommunikointi valitulla työskentelykanavalla alkaa aina toimintasanalla Securite.

Turvallisuuskutsun vastaanotto

Kun turvallisuuskutsu on vastaanotettu VHF-kanavalla 70, siirtyy VHF-radio automaattisesti työskentelykanavalle, ja siellä kuuluva turvallisuusviesti pitää kuunnella.

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Vastaanotettuasi turvallisuuskutsun paina OK-näppäintä lopettaaksesi soimisen ja tyhjentääksesi näytön. Paina Stop-näppäintä, mikäli haluat lopettaa vain soimisen.


Turvallisuuskutsun vastaanotto
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM