Squelch (kohinasalpa) on joko pyörivä (myötä-/vastapäivään) tai painettava nappi (^ ja v), joka säätää tulevien radiosignaalien tason herkkyyden.

Se voi vaikuttaa radion kykyyn vastaanottaa tulevia signaaleja. Se ei vaikuta kuulokkeiden tai kaiuttimien kautta tulevan äänen voimakkuuteen.

Kääntämällä squelchiä myötäpäivään vähentyy vastaanottimen herkkyys, ja vastaavasti vastapäivään kääntäminen vahvistaa sitä. Squelchin ollessa täysin vastapäivään käännettynä havaitsee vastaanotin paljon erittäin heikkoja signaaleja, kuten staattisia ja ilmakehään liittyviä, mikä saa aikaan kaiuttimista tai kuulokkeista kuuluvaa rakeilevaa tai kohisevaa ääntä, kun mitään äänisignaalia ei ole vastaan otettavissa. Tämä on huomattava arviotaessa, onko äänenvoimakkuus säädetty oikealle tasolle.

Kuitenkaan tällaistä taustakohinaa ei kukaan jaksa kauan kuunnella, joten säätämällä squelchiä myötäpäivään löydetään kohta, missä taustakohina yhtäkkiä loppuu. Tämä on oikea asetus squelchille, eli silloin vastaanottimen herkkyyttä on pienennetty riittävästi ja saatu näin eliminoitua ei-halutut signaalit/äänet, mutta halutut signaalit saadaan edelleen otetuksi vastaan. Mikäli squelchiä käännettäisiin vielä lisää myötäpäivään, saattaisi vastaanottimen heikentynyt vastaanottokyky suodattaa pois myös halutut signaalit.Pyörivä squelch- toiminto

Painonappi squelch- toiminto

Squelchin lisääminen

käännä myötäpäivään paina nuolinäppäintä ^

Squelchin vähentäminen

käännä vastapäivään paina nuolinäppäintä v

Squelchin säätäminen eri squelch-säätimillä

Harjoittele VHF radiosimulaattorilla

Kytkettyäsi VHF-radion virran päälle olisi tärkeää säätää ensin vastaanottimen squelch sopivalle tasolle taustakohinan eliminoimiseksi ja herkkyyden optimoimiseksi.


Squelchin säätämisen toimintatavat
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM