Kaikki teoria VHF-radiosta ja kurssilla käytävät käytännön toiminnot ovat nähtävillä GMDSS VHF -simulaattori Simradin RD68:lla. Alla perustietoa simulaattorista.
simulator
Kuva RD68 VHF -radiosimulaattorista

Simulaattori esittää:
 1. GMDSS VHF -radion yhdistetyllä mikrofonilla ja kuulokkeella (kaiuttimella).
 2. Pikavalintasimulaation DSC-hälytyksen aktivoinnista ja kuittauksen toisesta aluksesta tai rannikkoradioasemasta.
 3. Kanavan 16 lähetyskytkimen. Tämä mahdollistaa Dual Watchin, Tri Watchin, Scanin ja Memory Scanin harjoittelemisen. Kyseiset toiminnot esitellään myöhemmissä kappaleissa.
 4. GPS on/off -kytkimen. Tämä mahdollistaa työskentelemisen GPS:n DSC:hen antaman paikkatiedon kanssa tai ilman.
 5. Perustiedon aluksesta ja VHF-radiosta, joka usein löytyy VHF-radion lähettyviltä.
Simradin RD68 VHF -radio yhdistää radiopuhelin- ja DSC-toiminnot. Joillakin GMDSS- radiolaitteistoilla näitä kahta toimintoa tarjotaan erillisinä eli radiopuhelimelle omansa ja DSC:lle omansa.

RD68 VHF -toimii erittäin yksinkertaisesti, ja sen toiminnot jakautuvat kuuteen ryhmään:
 1. Liikkuvat toiminnot.
 2. Kirjainnumeerinen näppäimistö.
 3. Merkityt toiminnot, joita usein käytetään radiopuhelintoimintoihin.
 4. Neljä näppäintä näytön oikealla puolella ovat monitoiminäppäimiä, joiden toiminto vaihtelee riippuen näytöllä olevasta menusta. Merkki, joka osoittaa oikean toiminnon jokaiselle näppäimelle, ilmestyy näytön oikeaan reunaan näppäinten viereen.
 5. Hälytysnappi liukuvan kuoren alla.
 6. PTT- (press-to-talk) kytkin mikrofonissa.
RD68 controls
RD68 VHF -radiotoiminnot


Radiotoiminnot jakautuvat kahteen päätilaan (modeen):
 • Radio mode tarjoaa pääsyn tavallisiin VHF-radiotoimintoihin.
 • DSC mode kattaa DSC- (Digital Selective Calling) toiminnot.
Näitä tiloja voi vaihdella painamalla ylintä näppäintä (merkitty DSC:ksi tai Rad:ksi näytöllä).

VHF-radion käyttäjän vuorovaikutteisuus on sekä
 • äänellistä, esimerkiksi soivaa
 • visuaalista, näytön kautta.
Näytöllä näkyy sekä radiopuhelimen että DSC:n toimintoihin liittyvää tietoa.

Display

Esimerkkinä yllä mainitussa kuvassa on nähtävillä, että VHF-kanava 16 on valittu, täysi tehokkuus 25 W (Hi) on päällä ja radio on vastaanottotilassa (Rx).

Uutta tietoa, esim paikkatietoa, voidaan syöttää kirjainnumeronäppäinten ja tavallisten näppäinten kautta. Vilkkuva kursori osoittaa sen paikan, mihin seuraava merkki lisätään. Backspace-toiminto, jolla voidaan pyyhkiä viimeisimpänä näppäilty merkki ja jolla voidaan siirtää vilkkuva kursori vasemmalle, saadaan aikaan Arrow näppäimellä.

Display

Esimerkki näytöstä paikkatietoa syötettäessä.

Joissakin toiminnoissa vain parin merkin liittäminen onnistuu, esimerkiksi paikkalatitudi voi olla vain pohjoinen (N) tai eteläinen (S). Nämä merkit voidaan laittaa näppäimiä käyttämällä.

Display
Esimerkki näytöstä, kun lisätään erikoismerkkejä N tai S.


Kahta erityistä näppäintä kirjainnumeronäppäimistöltä käytetään vahvistamaan syötettyjä tietoja, E-näppäimellä hyväksytään ja C-näppäimellä perutaan.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM