Puhuttaessa VHF-radioon pitäisi

  • puhua selkeästi, jotta sanoja ei voida sekoittaa muihin sanoihin
  • puhua normaalilla äänenvoimakkuudella, joten ei pidä huutaa, sillä se saattaa kuormittaa mikrofonia ja aiheuttaa vääristymiä
  • puhua hieman korkeammalla äänellä kuin normaalissa keskustelussa ja välttää äänen tason pudottamista sanan loppua kohden
  • puhua hitaasti, mutta silti mieluummin lauseittain kuin sana kerrallaan.
Kaikki kutsut (lukuun ottamatta hätä-, pika- ja turvallisuuskutsuja, jotka selitetään seuraavissa osioissa) VHF-radion kautta noudattavat samaa kaavaa.

(Kutsuttavan aseman tunnus)

THIS IS (Kutsuvan aseman tunnus)

OVER
Ensimmäisen kutsun kaava

(Kutsuttavan aseman tunnus)

THIS IS (Kutsuvan aseman tunnus)

(Viesti)

OVER
Kaava, kun yhteys toiseen asemaan on saatu

Molemmat asemat, sekä kutsuttava että kutsuva, voidaan tunnistaa MMSI:n, nimen tai Call Signin perusteella. Molemmat asemat voivat olla aluksia, rannikkovartiostoja tai rannikkoradioasemia.

(Kutsutun aseman MMSI 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai (kutsutun aseman nimi 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai (kutsutun aseman call sign 1-3 kertaa sanottuna)

THIS IS (kutsuvan aseman MMSI 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai (kutsuvan aseman nimi 1-3 kertaa sanottuna) ja/tai ( kutsuvan aseman call sign 1-3 kertaa sanottuna)

OVER
Ensimmäisen kutsun kaava

(Kutsutun aseman MMSI) ja/tai (kutsutun aseman nimi) ja/tai (kutsutun aseman call sign)

THIS IS (kutsuvan aseman MMSI) ja/tai (kutsuvan aseman nimi) ja/tai ( kutsuvan aseman call sign)

(Viesti)

OVER
Kaava, kun yhteys toiseen asemaan on saatu

Kaikkia tunnuksia voidaan käyttää samaan aikaan kutsussa, mutta yleensä vain yhtä niistä käytetään.

Tunnukset sanotaan:
  • 3 kertaa hätä-, pika- tai turvallisuusliikenteessä, vaikeissa radio-olosuhteissa, oltaessa kansainvälisillä tai toisen maan aluevesillä (johtuen kielen ääntämiseroista)
  • kahdesti, mikäli kutsuttava asema ei osaa odottaa kutsua
  • kerran kaikissa muissa tapauksissa.
Kun yhteys toiseen asemaan on saatu, tulee mitä tahansa käytettävää tunnusta käyttää vain kerran.

VHF-radion käyttö:
  • Painetaan tangenttia ja kutsutaan (käyttämällä yllämainittua kaavaa), lopetetaan käyttämällä sanaa "OVER".
  • Vapautetaan tangentti ja jäädään kuuntelemaan vastausta.
  • Kun kommunikointi on loppunut, käytetään lopetukseen sanaa "OUT".


Paina nappia kuullaksesi esimerkin oikeasta tavasta kommunikoida, joka käydään purjevene Spinakerin ja Koperin sataman välillä. Kiinnitä huomiota mustan tangentin ON/OFF-asentoon viestien vaihdon aikana.

Marina Koper, Marina Koper
This is Spinaker, Spinaker
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Go to channel 15
Over

Marina Koper
This is Spinaker
Do you have space for a 14 metre long sail boat
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Yes we have
Sail into the marina and go to the extreme right pier number one
Over

Marina Koper
This is Spinaker
We are coming
Out

Esimerkki oikeaoppisesta keskustelukaavasta, joka käydään purjevene Spinakerin ja Koperin sataman välillä. Kommunikointi aloitettiin VHF-kanavalla 16, ja ensimmäisen yhteyden saannin jälkeen antoi Koperin satama kanavan 15 työskentelykanavaksi, missä kommunikointia jatkettiin.

Sekavat kutsut

Kun asema vastaanottaa kutsun ilman, että on varma, kenelle se on tarkoitettu, ei siihen tule vastata. Kun asema vastaanottaa kutsun, jolle se on tarkoitettu, mutta on epäselvä kutsuvan aluksen identiteetistä, tulisi sen vastata seuraavalla tavalla:

Station calling Spinaker Station calling Spinaker

THIS IS Spinaker

Say again

OVER

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM