Toimintasanoja (procedure words) käytetään radiokommunikoinnin yhteydessä helpottamaan tiivistetyssä muodossa ilmaistujen tietojen ymmärtämistä.

PROCEDURE WORD

TARKOITUS

Affirmative

Negative

Yes/Correct

No/Incorrect

All after

All before

Everything that you (I) transmitted after ...

Everything that you (I) transmitted before ...

Correct

Correction

Wrong

You are correct

The correct version is ...

Your last transmission was incorrect; the correct version is ...

Over


Out


I have finished my turn
A response is expected
Go ahead, transmit

I have finished my transmission
No reply is expected
(Over and Out are never used together)

Radio check


I read you
Tell me the strength and clarity of my transmission

The following is my reply to your request on strength and clarity of my transmission
Read back

I read back

Read back the following message to me exactly as received

The following is my reply to your request to read back

Received I have received your last transmission satisfactorily
Say again

Say again all (word) after (before)

I say again

Repeat all of your last transmission

Repeat portion of message indicated


I am repeating my transmission or portion indicated

Send

Send your message

Go ahead with your transmission

Go ahead, I am ready to copy

Speak slower / Speak
faster

I spell

Adjust the speed of your transmission


I shall spell the next word phonetically

Stand by ...
The time interval within which the information will be available follows
Station calling
The identity of the station calling is unknown
This is ...
This message is from the station whose designation immediately following
Word after ...

Word before

The word of the message to which I refer is that which follows ...

The word of the message to which I refer is that which follows ...


Toimintasanat

Ylläolevaan taulukkoon ei olla lisätty hätä-, pika- ja turvallisuusliikenteessä käytettäviä sanontoja, kuten esim. Mayday:tä, koska ne selitetään tarkemmin myöhemmissä osioissa.

Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RADIO CHECK, OVER

Aurora: Spinaker, THIS IS Aurora, I READ YOU 3 BY 5, OVER

Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RECEIVED, OUT

Yllä olevassa laatikossa on esimerkki keskustelusta Spinakerin ja Auroran välillä, missä on käytetty paljon toimintasanoja. Numeroiden merkitys lauseessa "I READ YOU 3 BY 5" tarkoittaa: 1-huono kuuluvuus, 2-heikko, 3-kohtalainen, 4-hyvä, 5-loistava.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM