Tavausaakkosia käytetään lähetetyn viestin osan tavaamisessa tai kutsunimen kertomisessa, jos kyseessä on tärkeä osa viestistä tai muuten vain hankalasti tunnistettavissa oleva sana puheyhteydessä oltaessa.

Tavausaakkoset antavat koodisanat englanninkielisten aakkosten kirjaimille siten, että nämä koodisanat voidaan lausua ja ymmärtää niin, että kaikki viestejä lähettävät ja vastaanottavat henkilöt ne ymmärtäisivät, vaikka eivät englantia äidinkielenään puhuisi.

Tavausaakkoset ovat osa INTERCOa (International Code of Signals = kansainväliset merkkikoodit).


Paina Play-näppäintä kirjaimen edessä kuullaksesi sen ääntämisen tavausaakkosten mukaan


Korvaa sana Spinaker millä tahansa muulla sanalla ja paina nappia kuullaksesi sen tavauksen tavausaakkosten mukaan

Ennen viestin osan tai kutsunimen tavaamista käytetään sanoja "I SPELL" (MINÄ TAVAAN). Esimerkiksi, viesti "this is S5L12" voidaan lähettää tavalla "THIS IS S5L12, I SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo".

Jotkut osat viestistä tavataan lähestulkoon aina:
  • Sijainti (latitudi ja longitudi), esimerkiksi "Position 450 36' North 0130 32' East" lähetetään "Position Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix minutes North, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo minutes East";
  • Paikka (suuntima ja etäisyys johonkin pisteeseen), esimerkiksi “ Position 2400 from Koper Castle, 2 miles” lähetetään “Position Bissotwo Kartefour Nadazero degrees from Koper Castle, Bissotwo miles;
  • Kurssi, esimerkiksi "My course is 0950" lähetetään "My course is Nadazero Novenine Pantafive degrees";
  • Nopeus, esimerkiksi “My speed is 14 knots” lähetetään “ My speed is Unaone Kartefour knots";
  • Aika, esimerkiksi "at 0810" ( LT at 8:10 AM) lähetetään "at Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Local Time".
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM