Maritime Mobile Service Identity (MMSI) on yksilöllinen 9-numeroinen sarja, joka käyttäytyy kuten puhelinnumero. MMSI sallii käyttäjän tehdä automaattisia kutsuja VHF DSC -radion kautta, ja on se tunnus, joka automaattisesti tulee lähetetyksi DSC-kutsujen yhteydessä.

Aluksen rekisteröintivaltion asianmukaiset viranomaiset myöntävät MMSI-numerot, ja ne liitetään tietokantaan, josta ilmenee tietoa aluksesta, sen omistajista, jne. Sen lisäksi, että aluksilla on MMSI-numerot, niin myös rannikkoradioasemilla on omat MMSI-numeronsa, sillä niillä on oma VHF DSC -radio, ja mikä tahansa alus voi kutsua niitä.

MMSI on ohjelmoitu VHF DSC -radioon. Alukselle osoitetun MMSI-numeron ohjelmoi VHF DSC radion tarjoaja.

Ennen kuin uutta VHF DSC -radiota voi aluksella käyttää, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet:

  • Jos aluksella on jo oma MMSI-numero, tulee sen MMSI-numeron ohjelmoida valtuutettu VHF DSC -radion tarjoaja.
  • Jos aluksella ei ole omaa MMSI-numeroa, tulee aluksen omistajan hakea MMSI-numeroa asiaan kuuluvilta viranomaisilta, ja kun MMSI-numero on myönnetty, tulisi sen ohjelmoinnin suorittaa valtuutettu VHF DSC radion tarjoaja.
Aluksien MMSI-numeron kolmea ensimmäistä numeroa kutsutaan nimellä MID (Maritime Identification Digit), ja ne osoittavat kansallisuutta, esim. Isoon-Britanniaan myönnetyt MIDit ovat 232,233,234 ja 235. Kuutta viimeistä numeroa käytetään aluksen yksilölliseen tunnistamiseen.

MID xxxxxx

Esimerkiksi Cunard Linen Queen Mary 2:n MMSI-numero on 235 762000.

Rannikkoradioasemien MMSI-numeron kaksi ensimmäistä numeroa ovat aina 00. Sitä seuraa kolminumeroinen MID-kansallisuustunnus ja aseman yksilöllinen numero.

00 MID xxxx

Esimerkiksi Italian Palermon MMSI-numero on 00 247 0002.

Ryhmäasemien ensimmäinen numero MMSI-numerossa on aina 0. Sitä seuraa kolminumeroinen kansallisuustunnus ja ryhmäaseman numero. Ryhmä-MMSI-numeroita hakevat yleensä varustamot laivastoilleen, tai niitä voidaan hakea myös toimintakategorian tai kansallisuuden perusteella. Ryhmä-MMSI on lisänä aluksen omaan MMSI:hin, ja sitä käytetään otettaessa yhteyttä vain yhdellä kutsulla muihin samassa ryhmässä oleviin.

0 MID xxxxx

Esimerkiksi UK Royal National Lifeboat Groupin (RNLI) MMSI-numero on 0 232 00002.


Katso, mitä aluksia tavoitat soittamalla MMSI-numerolla 278111222 tai soittamalla Ryhmä MMSI-numerolla 027811100.

Kaikki MIDit löytyvät alla olevan linkin kautta: