Simplex on kommunikointitapa, missä sekä lähetin että vastaanotin toimivat yhdellä (tai samalla) taajuudella, esim. VHF-kanava 12 ja 16. Simplex-kanavilla ei ole mahdollista lähettää ja vastaanottaa samanaikaisesti. Simplex-kanavia käytetään pääasiassa hätä-, pika-, turvallisuus- ja rutiinikutsutarkoituksiin sekä sataman, luotsauksen ja laivojen välisiin toimintoihin. Koska vain yksi taajuus on käytössä, ei mitään yksityisyyttä ole, sillä muut pystyvät kuulemaan viestit VHF-radioillaan.
Kun hiiri asetetaan aluksen tai rannikkoaseman päälle, voidaan katsoa, ketkä pystyvät kuulemaan valitun kohteen tekemän lähetyksen VHF-radioillaan.

Duplex-kanavia käytetään normaalisti vain alusten ja rannikkoradioaseman välisiin kommunikointeihin ja satamatoimintoihin sekä alusten liikkeisiin liittyviin toimintoihin. Duplex-kanavilla tehdyn lähetyksen voi kuulla vain rannikkoradioasema. Huomioitavaa on kuitenkin se, että kaikki alukset, jotka kuuntelevat samaa kanavaa, kuulevat rannikkoradioaseman tekemän lähetyksen. Esimerkiksi VHF-kanava 23 on usein käytetty duplex-kanava yleiseen tiedotukseen. Rannikkoradioasema lähettää taajuudella 161,75 MHz ja vastaanottaa taajuudella 157,15 MHz. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi rannikkoasemaa eivät voi kommunikoida keskenään kanavalla 23. Tämä ei tuota ongelmia, sillä ei ole olemassa syytäkään, miksi niiden tulisi edes niin toimia. Vastaavasti alukset lähettävät taajuudella 157,15 MHz ja vastaanottavat taajuudella 161,75 MHz. Laivat eivtä siis voi kommunikoida keskenään kanavalla 23, eikä sitä kanavaa käytetäkään laivojen väliseen kommunikointiin. Duplex-kanavilla on mahdollista sekä lähettää että vastaanottaa samanaikaisesti, vrt. normaali puhelin. Tämä kuitenkin edellyttää duplex-radiota ja kahta antennia tai erityistä duplex-suodatinta, joka asennetaan vain suurille aluksille.
Kun hiiri asetetaan aluksen tai rannikkoaseman päälle, nähdään, ketkä pystyvät kuulemaan valitun kohteen tekemän lähetyksen VHF-radioillaan.

Lukija saattaa ihmetellä, miksi kaikki kanavat eivät voisi olla vain simplex-kanavia. Vastaus on, että duplex-kanavien kautta saadaan enemmän yksityisyyttä henkilökohtaisiin ja kaupallisiin kommunikointeihin sekä tavallisen puhelimen tavoin toimiva yhteys.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM