DSC Hätähälytykset ja -kutsut, Pika-, Turvallisuus- ja Rutiinikutsut – VHF kanava 70 on yksinomaan varattu vain DSC:n kautta tapahtuvia Hätä-, Pika-, Turvallisuus- ja Rutiinikutsuja varten. Tätä kanavaa ei saa käyttää radiopuhelinkommunikointeihin, joten se onkin estettynä kommunikointilaitteesta itsestään.

Radiopuhelin Hätähälytykset ja -kutsut, Pika-, Turvallisuus- ja Rutiinikutsut – VHF kanava 16 on yksinomaan varattu radiopuhelimen kautta tapahtuvia Hätä-, Pika-, Turvallisuus- ja Rutiinikutsuja varten.

Julkiset tiedotteet - rannikkoradioasemat – liittävät merellä olevat alukset maissa toimiviin viestintäverkkoihin; tarjoavat toimintoja VHF radioiden testaukseen ; lähettävät sääennusteita, tiedottavat navigointiin liittyvistä vaaroista ja koordinoivat SAR-toimintoja; koordinoivat merenkulullisia tai sairaanhoidollisia avustuksia; vastaanottavat alusten tulo-/ ja saapumisaikoja satamiin , jne.

Rannikkovartiot - voivat tarjota samanlaisia toimintoja kuin rannikkoradioasemat olemalla yhteydessä maissa toimiviin viestintäverkkoihin sellaisilla rannikkoalueilla, missä ei rannikkoradioasemaa ole.

Satamatoiminnot – tarjoavat radiokommunikointipalveluja satamissa, joissa on satamaoperaattoreita, luotsikuttereita, hinaajia, luotsiasemia ja kaikkea VTMS:ään (Vessel Traffic Management Services) liittyvää.

Laivojen välinen – käytetään radiokommunikointiin merellä olevien laivojen välillä.

Laivalla tapahtuva kommunikointi – käytetään laivalla tapahtuviin kommunikointeihin VHF-käsiradion välityksellä.

Venesatamat – tarjoavat tietoa kiinnittymismahdollisuuksista, suosituksista satamaan saapumisista, satamapalveluista, jne. Englantilaiset satamat käyttävät VHF kanavaa 80. Tietyille maantieteellisille alueille on pyhitetty omat VHF kanavansa, esimerkiksi kanava M (157.850 MHz) ja M2 (161.425 MHz) ovat "yksityisiä" kanavia, jotka Englannin hallitus on myöntänyt erityisesti satamien, jahtien ja huviveneiden käyttöön.

Merenkulun turvallisuustiedotteet – tämä pitää sisällään sääennusteet ja tiedotukset navigointiin liittyvistä vaaroista sekä SAR-tietoa. Normaalisti lähetetään radiopuhelimitse kaikille asemille joko rannikkoradioaseman tai rannikkovartioston kautta työskentelykanavilla joko säännöllisin, julkistetuin väliajoin, tai VHF kanavan 70 kautta tulleen DSC-kutsun myötä. Oltaessa Adrianmeren itäisellä alueella, lähettää Splitin satamakapteenin toimisto jatkuvaa äänitettyä tietoa säästä Kroatian rannikkovesillä kroatiaksi, englanniksi, italiaksi ja saksaksi VHF kanavalla 67. Näitä lähetyksiä tehdään läpi vuoden ja ne toistetaan 10 minuutin välein. Äänitteet päivitetään klo 0700, 1300 ja 1900 paikallista aikaa. Tiedotus sisältää lyhyen paikkaraportin, 24 tunnin lyhyen ennusteen ja ilmanpaineraportin.

SAR (Search And Rescue) - käytetään etsi ja pelasta-tehtävissä sekä saastumisen esto-toiminnoissa. VHF kanavaa 67 ei olla Englannissa myönnetty pelkästään laivojen väliseen viestintään, vaan tarvittaessa myös rannikkovartioston SAR-tehtäviin.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM