Merenkulussa käytettävän VHF-radion taajuus, joka vaihtelee 156 MHz:n ja 174 MHz:n välillä, sisältää 57 yksittäistä VHF-kanavaa (CH eli channels). Nämä on numeroitu peräkkäin VHF CH 1:stä VHF CH 28:aan sekä VHF CH 60:stä VHF CH 88:aan. Yksittäiset taajuudet kanaville ja niiden toiminta joko SIMPLEX- tai DUPLEX-muodossa (selitetään seuraavassa kappaleessa) on varattu kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. On olemassa myös poikkeuksia, joissa jotkut taajuudet on varattu, esim. USA:ssa. Vaikka kansainvälisen tavan mukaan kanava olisi tällöin duplex-muodossa, onkin se nyt simplex-muodossa. Siksi merenkulun VHF-radioissa on erityinen US/USA-toiminto, joka mahdollistaa soveliaan lähetyksen oikeille kanaville USA:n rannikoilla toimittaessa.


VHF CH

Simplex/

Duplex

Kanavan käyttötarkoitus

VHF CH

Simplex/

Duplex

Kanavan käyttötarkoitus

01

D

Julkiset tiedotteet

60

D

Julkiset tiedotteet

02

D

Julkiset tiedotteet

61

D

Julkiset tiedotteet

03

D

Julkiset tiedotteet

62

D

Julkiset tiedotteet

04

D

Julkiset tiedotteet

63

D

Julkiset tiedotteet

05

D

Julkiset tiedotteet

64

D

Julkiset tiedotteet

06

S

Laivojen välinen

&

Ilmailu SAR

65

D

Julkiset tiedotteet

07

D

Julkiset tiedotteet

66

D

Julkiset tiedotteet

08

S

Laivojen välinen

67

S

Laivojen välinen

&

SAR

09

S

Laivojen välinen

68

S

Satamatoiminnot

10

S

Laivojen välinen

&

SAR

69

S

Laivojen välinen

11

S

Satamatoiminnot

70

S

DSC:n välityksellä tapahtuvat Hätähälytykset, Pika-, Turvallisuus- ja Rutiinikutsut

12

S

Satamatoiminnot

71

S

Satamatoiminnot

13

S

Laivojen välinen navigointiturvallisuus

&

Satamatoiminnot

72

S

Laivojen välinen

14

S

Satamatoiminnot

73

S

Laivojen välinen

&

SAR

15

S

Laivan päällä tapahtuvaan kommunikointiin

(Max 1 watin lähetysteho)

74

S

Satamatoiminnot

16

S

Hätähälytykset ja hätäkutsut, Pika-, Turvallisuus- ja Rutiinikutsut

75

S

Rajoitettu ainoastaan navigointiin liittyvään kommunikointiin


17

S

Laivalla tapahtuvaan kommunikointiin

(Max 1 watin lähetysteho)

76

S

Rajoitettu ainoastaan navigointiin liittyvään kommunikointiin


18

D

Julkiset tiedotteet

77

S

Laivojen välinen

19

D

Julkiset tiedotteet

78

D

Julkiset tiedotteet

20

D

Julkiset tiedotteet

79

D

Julkiset tiedotteet

21

D

Julkiset tiedotteet

80

D

Julkiset tiedotteet

22

D

Julkiset tiedotteet

81

D

Julkiset tiedotteet

23

D

Julkiset tiedotteet

82

D

Julkiset tiedotteet

24

D

Julkiset tiedotteet

83

D

Julkiset tiedotteet

25

D

Julkiset tiedotteet

84

D

Julkiset tiedotteet

26

D

Julkiset tiedotteet

85

D

Julkiset tiedotteet

27

D

Julkiset tiedotteet

86

D

Julkiset tiedotteet

28

D

Julkiset tiedotteet

87

S

Satamatoiminnot88

S

Satamatoiminnot

Kansainvälinen VHF-kanava taulukko

Joitakin yllä mainituista kanavista voi käyttää tiettyihin käyttösovelluksiin sen mukaan, millä maantieteellisellä alueella ollaan.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM