Nimellä RT (Radio Telephony) tunnettu radiokommunikointi käyttää Tx:ää (lähetintä) lähettääkseen radioaaltoja tietyllä taajuudella ja Rx:ää (vastaanotinta) vastaanottaakseen radioaaltoja samalla taajuudella. Radioaallot koostuvat elektromagneettisesta energiasta tietyillä taajuuksilla radiotaajuuskirjon sisällä. Aaltojen taajuus tarkoittaa aaltojen toimien määrää sekunnissa. Esimerkiksi merenkulussa käytettävien VHF-radiotaajuuksien taajuuskirjo kattaa merenkulun käyttöön varatut taajuudet välillä 156 MHz - 174 MHz.

Taajuuksien aallonpituus radiotaajuuskirjon sisällä saadaan seuraavan kaavan mukaan:

Aallonpituus [m] = Elektromagneettisen aallon nopeus tyhjiössä (300 x 106 m/s) / Taajuudella [Hz=1/s]

Esimerkki: Aallonpituus 160 MHz:n taajuudella on (300 x 106) / (160 x 106 ) = 1,875 m

VHF-taajuusalueiden aallonpituus on noin 2 m. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että VHF-antennin pituuden (dipoliantenni) VHF-radiota varten ei tarvitse olla pidempi kuin puolet aallonpituudesta eli noin 1 m. Se tekee VHF-radiokommunikaatioista sopivia kaikille aluksille isoista matkustaja-aluksista aina pienimpiin kalastusaluksiin tai jahteihin.

Näin pienten aallonpituuksien elektromagneettisilla aalloilla on tapana edetä lähes suorassa linjassa Tx:n ja Rx:n välillä ja ulottua vain näkyvään horisonttiin saakka. Nämä avaruusaallot, kuten niitä kutsutaan, eivät läpäise sellaisia kohteita kuten mäkiä tai suuria rakennuksia, mutta voivat heijastua tällaisista rakenteista. Siksi on parasta sijoittaa VHF-antenni aluksen korkeimpaan kohtaan, jotta se saavuttaa suurimman kommunikointikantaman.Kun hiiri asetetaan jommankumman aluksen tai maalla olevan rannikkoradioaseman Tx/Rx-tornin päälle, niin huomataan, että punaiseksi väritetty vene on rannikkoradioaseman Tx/Rx-tornin kantaman ulkopuolella. Kaikki muut alukset pystyvät kommunikoimaan radioitse rannikkoradioaseman kanssa, koska ne ovat joko punaista alusta fyysisesti lähempänä rannikkoradioasemaa tai niiden antennit ovat riittävän korkealla saavuttaakseen riittävän suuren kommunikointikantaman. Jos punainen vene olisi lisäksi tarpeeksi kaukana muista aluksista suhteessa VHF-radiokommunikointikantamaan, niin mitään sen lähettämistä hätä-, pika-, turvallisuus- tai rutiinikutsuista ei kuultaisi.

VHF-radiokommunikointikantaman (etäisyys antennista näkyvään horisonttiin) voi laskea seuraavan kaavan mukaan (merkki tarkoittaa neliöjuurta):

Etäisyys [NM] = 2,25 x antenninkorkeus [m]

Laskettaessa etäisyyttä kahden antennin välillä tulee molempien antennien kantama ottaa huomioon. Kaava on seuraava:

Kahden antennin välinen etäisyys [NM] = 2,25 x (√antenninkorkeus I [m] + antenninkorkeus II [m])

Esimerkki: aluksen antennin kantaman etäisyys (30 m merenpinnan yläpuolella) rannikkoradioaseman antenniin (62 m merenpinnan yläpuolella) on 2,25 x (√30 + √62) = 30,04 NM

VHF transmission range

VHF-radiokommunikointikantamat merellä voivat vaihdella suuresti eri alusten välillä sekä eri alusten ja rannikkoradioaseman välillä. Tämä johtuu vaihtelevista käytössä olevien antennien korkeuksista ( h ), jotka ovat riippuvaisia aluksen koosta ja rannikkoradioaseman sijainnista. Normaaleissa radio-olosuhteissa on odotettavissa oleva VHF-radiokommunikointikantama noin 20 - 30 NM.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM