W wiadomościach NAVTEX stosowane są skróty zamieszczone w poniższej tabeli.

Terminologia/Znaczenie

Skrót

Kierunki wiatrów:


Północny

N

Północnowschodni

NE

Wschodni

E

Południowowschodni

SE

Południowy

S

Południowozachodni

SW

Zachodni

W

Północnozachodni

NW

Inne:


Skręcający w lewo

BACK

Przechodzący/przechodzić

BECMG

Rozbudowujący

BLDN

Zimny front

C-FRONT / CFNT

Maleć/malejący

DECR

Spadać/spadający

DPN

Oczekiwany/oczekiwać

EXP

Prognoza

FCST

Wypełniać

FLN

Następujący/następować

FLW

Od/z

FM

Częsty/Częstotliwość

FRQ

Hektopaskal

HPA

Duży/ciężki

HVY

Wzmacniać/rozwijać

IMPR

Wzrastać/wzrastający

INCR

Intensywny

INTSF

Odosobniony

ISOL

Km/h

KMH

Węzeł

KT

Szerokość/Długość

LAT/LONG

Lokalny

LOC

Czas lokalny
LT

Metr

M

Meteo…

MET

Umiarkowany

MOD

Przemieszczający się/ruch

MOV or MVG

Bez zmian

NC

Mile morskie

NM

Brak wyraźnej zmiany

NOSIG

Następny

NXT

Rzadki, sporadyczny

OCNL

Front okluzyjny, zwarty

O-FRONT / OFNT

Możliwy

POSS

Prawdopodobny

PROB

Szybki

QCKY

Kwasi stacjonarny

QSTNR

Ćwiartka

QUAD

Nagły/nagle

RPDY

Rozpraszać/rozproszony

SCT

Ciężki/surowy

SEV / SVR

Przelotne opady

SHWRS / SH

Znaczny

SIG

Słaby

SLGT or SLT

Wolny

SLWY

Stacjonarny

STNR

Mocny

STRG

Tymczasowy

TEMPO

Perspektywa, trend

TEND

Czas UTC
UTC

Skręcać w prawo; skręcający w prawo

VEER

Widoczność

VIS

Zmienny

VRB

Ciepły front

W-FRONT / WFNT

Modifié le: samedi 25 avril 2020, 19:50