Există mai mulți producători de receptoare AIS pentru monitorizarea traficului AIS. Acestea pot avea două receptoare pentru monitorizarea simultană a celor două frecvențe sau pot avea un singur receptor care va recepționa alternativ cele două frecvența, caz în care este posibilă pierderea unor mesaje.
În general aceste receptoare au ieșiri RS232, NMEA, USB sau UDP pentru afișarea datlor pe un diplay extern, chartplotter sau PC.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM