La data impunerii folosirii transceiverelor AIS singurul obiectiv era evitarea coliziunilor. De atunci au fost dezvoltate și alte aplicații, astfel că în prezent sistemul AIS are mai multe aplicații, dintre care:

Evitarea coliziunilor

Sistemul AIS a fost dezvoltat de comitetul tehnic al IMO (International Maritime Organization) ca tehnologie destinată evitării coliziunilor între nave mari care navighează în afara razei de acțiune a sistemelor de pe țărm. Fiecare navă este identificată în mod unic împreună cu poziția ei și starea de deplasare astfel încât se poate genera în timp real o imagine virtuală a situației dintr-o zonă maritimă. Sistemul poate calcula automat pe baza rapoartelor de poziție de la toate navele un număr de parametri cum sunt cea mai mică distanță între nave sau alerte de coliziune.
Deoarece nu toate navele sunt echipate cu sisteme AIS trebuie avut în vedere că nu se poate renunța la observarea directă și prin radar, dacă există la bord, a mării pentru evitarea coliziunilor cu nave mai mici, neechipate cu sisteme automate. Sistemul AIS nu este infailibil datorită posibilității apariției unor întârzieri în calcularea traiectoriilor sau a unor erori de calcul, lucru de care trebuie ținut cont.

Monitorizarea și controlul flotei de pescuit

Sistemul AIS este utilizat de autorități pentru monitorizarea navelor de pescuit. Prin utilizarea sistemului AIS autoritățile pot verifica dacă navele respectă diverse limitări într-o zonă de până la 100 de kilometri de la țărm, în funcție de configurația liniei de țărm și de echiparea tehnică a stațiilor de coastă.
Securitate maritimă
Sistemul AIS permite autorităților să identifice anumite nave și activitatea lor în sau în apropierea zonelor economice exclusive. De asemenea se pot obține tipare de deplasare ale unor nave iar atunci când acestea se abat de la tipar se poate genera o alarmă care poate declanșa diverse proceduri.

Ajutor pentru navigație (Aids to navigation AtoN)

Echipamentele AIS folosite pentru furnizarea de informații utile navigatorilor au fost dezvoltate pentru a transmite pozițiile și numele unor obiecte, altele decât nave, cum sunt balizele, farurile sau markeri de poziție precum și date dinamice despre condițiile din proximitatea lor, de exemplu curenți sau condiții meteo. Aceste echipamente pot fi instalate pe țărm sau pe balize sau platforme pe mare. Echipamentele AtoN permit monitorizarea de la distanță a stării mării și condițiilor meteo atât de autorități cât și de navigatori. De asemenea, unele echipamente pot să marcheze anumite poziții pentru uzul navigatorilor fără ca în acea poziție să fie necesară instalarea unei balize sau construcții de vreun fel prin transmiterea de informații ”false” de poziție care vor marca un anume punct ca și cum acolo ar exista un transceiver AIS.

Căutare și salvare (Search and rescue – SAR)

Pentru coordonarea operațiilor de căutare și salvare este necesară cunoașterea resurselor disponibile din zona învecinată sinistrului. Sistemul AIS generează informațiile necesare în timp real despre localizarea tuturor navelor care ar putea participa la operațiune. Standardul AIS permite instalarea de asemenea echipamente pe avioane și a inclus un mesaj standard (nr. 9) pentru raportarea poziției lor. Pentru a ajuta navele și avioanele implicate în operațiuni de căutare și salvare să localizeze mai repede persoanele în primejdie a fost creat un dispozitiv de localizare AIS-SART conform cu sistemul AIS și care permite localizarea rapidă a celor aflați în dificultate.

Investigarea accidentelor

Informațiile furnizate de sistemul AIS sunt mult mai detaliate și precise decât cele oferite de radar și datorită numărului mare de parametri disponibili (numele navei, poziția, cursul, viteza și viteza de virare) cu mare precizie și corelați în timp permit reproducerea exactă a circumstanțelor în care s-a produs un incident. O imagine mai exactă a circumstanțelor producerii unui incident ar putea fi obținută din înregistratorul datelor de drum (Voyage Data Recorder – VDR) dar acesta păstrează datele doar pentru ultimele 12 ore.

Protecția infrastructurii

Informațiile furnizate de sistemul AIS pot fi folosite de proprietarii de infrastructură de pe fundul mării (cabluri, conducte, etc.) pentru a monitoriza, practic în timp real, prezența unor nave în vecinătatea obiectivelor lor și declanșarea unor alarme pentru a evita eventuale pagube.

Urmărirea deplasării navelor și a mărfurilor

Informațiile furnizate de sistemul AIS permit generarea unei situații operative la nivel global în care pot fi localizate toate navele echipate cu transceivere AIS. Prin intermediul unor aplicații specializate este posibilă localizarea în orice moment a oricărei nave și deci a mărfurilor transportate.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM