Una dintre cele mai serioase amenințări pentru siguranța persoanelor și a navelor este riscul de coliziune între nave. Pentru evitarea coliziunilor sunt folosite mijloace tehnice variate, unele simple cum sunt luminile navei pe timp de noapte, sirenă sau clopot în caz de ceață, altele relativ complexe, cum este radarul pentru navigație.
Radarul indică cel mai precis prezența diferitelor ambarcațiuni sau obiecte plutitoare (metalice) din apropiere, determinând direcția și distanța la care se află acestea față de navă. Determinarea deplasărilor acestor nave sau obiecte se face prin observare în timp și cu o precizie dependentă de distanța dintre ele. În zonele cu trafic maritim intens această precizie nu este întotdeauna suficientă pentru a garanta evitarea coliziunilor.
Progresele tehnologice și ieftinirea produselor electronice au făcut posibilă dezvoltarea și introducerea în folosință a unor echipamente tot mai sofisticate, menite să crească nivelul de siguranță a navigației atât pe mare cât și pe ape interioare.
A apărut astfel un set de echipamente care formează un sistem automat de identificare (Automatic Identification System - AIS) și comunicare de date despre nave sau puncte de interes pentru siguranța navigației. Acestea transmit informații despre navă și deplasarea ei către toate navele care pot recepționa semnalele transmise și recepționează informații de același fel de la toate navele al căror semnal îl pot recepționa corect. În acest fel toate navele aflate într-o zonă dată de acoperirea radio a echipamentelor AIS primesc informații despre celelalte nave astfel încât pot să ia măsurile necesare pentru a naviga fără risc de coliziune. De asemenea, există transmițătoare care au poziție fixă, pe balize, faruri sau stații de coastă și care transmit informații precise despre poziția lor și/sau ora exactă.
Începând cu 2002 toate navele peste 300 tone pentru transport de mărfuri și toate navele de pasageri sunt obligate să aibă instalat la bord un echipament AIS. Ieftinirea echipamentelor și avantajele mari pentru siguranța și comoditatea navigației pe care le aduce un asemenea sistem fac ca tot mai multe nave să fie echipate cu sisteme AIS, chiar dacă nu sunt obligate prin reglementări legale.
Un terminal AIS simplu prezintă datele sub forma unei liste în care sunt date distanța, direcția și numele navelor din apropiere, în ordinea crescătoare a distanței față de nava pe care este instalat echipamentul.
Există echipamente care prelucrează datele recepționate de receptorul AIS și le reprezintă grafic pe un ecran rezultând o imagine de tip ”ecran de radar” pentru a simplifica interpretarea datelor și luarea deciziilor de navigație.
Dacă la bordul navei există un echipament ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) se poate obține o imagine intuitivă si ușor de interpretat despre traficul maritim din apropiere. De notat că sunt reprezentate doar navele echipate cu AIS, deci în afară de acestea este posibil să mai fie și altele, a căror prezență și deplasare trebuie luate în considerare.

PICTURE 1

Reprezentare grafică a informațiilor AIS la bordul unei nave

Terminalele AIS transmit periodic, cu o frecvență dependentă de starea de mișcare, informații despre:
identitatea navei (MMSI)
poziția navei
direcția navei
viteza de deplasare a navei
viteza de rotire a navei
caracteristicile constructive ale navei
destinația navei, etc.

Terminalul AIS de pe navă obține informațiile de transmis din mai multe surse.

  • Identitatea navei (MMSI) este programată în fiecare echipament la instalarea lui.
  • Datele despre construcția navei, amplasarea terminalului la bord, tipul navei și destinația ei curentă sunt introduse manual prin tastatură de către operatorul echipamentului.
  • Poziția navei este obținută fie de la un GPS încorporat fie de la un GPS extern printr-o interfață specializată.
  • Direcția, viteza de deplasare și viteza de rotire a navei sunt obținute de la echipamentul de navigație al navei prin interfețe specializate.

Aceste informații sunt transmise sub formă de salve la intervale de timp bine determinate prin protocoale de transmisie și tehnici de modulare stabilite prin convenții internaționale.
Același terminal AIS este echipat cu un receptor care primește informațiile transmise de celelalte nave și le decodează pentru a le afișa pe ecranul terminalului și a le pregăti pentru transmitere către un terminal grafic.
Existența tuturor acestor date în format digital permite stocarea lor și utilizarea ulterioară pentru statistici sau pentru stabilirea răspunderii, în cazul unor accidente.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM