Podstawowe funkcje radiotelefonu zostały dokładnie omówione w kolejnych podrozdziałach.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Aby korzystać z funkcji radiotelefonu, urządzenie musi znajdować się w trybie Radio mode. Wciśnij i przytrzymaj górny przycisk funkcyjny znajdujący się z prawej strony wyświetlacza aż na ekranie pojawi się napis DSC.

Display
Radiotelefon VHF w trybie Radio modeLast modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM