Mesajele afișate pe receptorul NAVTEX pot fi de obicei:
  • derulate după câteva criterii, de ex. următorul și următorul nou,
  • sortate după câteva criterii, de ex. după identificatorul CRS, după tipul de mesaj și după dată
  • marcat ca citit - uneori este util de știut ce mesaje au fost primite de la ultima citire a afișajului.
Toate funcțiile de mai sus ajută utilizatorul receptorului NAVTEX să controleze chiar și un număr foarte mare de mesaje primite.

Exersați cu simulatorul de receptor NAVTEX

Derulare și marcare
Accesați NAVTEX Mode (modul NAVTEX); Message View (Vizualizare mesaje). Utilizați padul de navigare pentru a derula mesajele primite anterior, care sunt deja afișate pe ecran. Tastele sus și jos coboară selecția linie cu linie, în timp ce tastele stânga și dreapta derulează mesaj după mesaj. Apăsați tasta soft Mark Read dacă ați citit mesajul NOU și doriți să ștergeți pictograma NOU din antetul mesajului. Apăsați tasta funcțională Next (Următorul) nou pentru a trece la următorul mesaj NOU.

Sortare
Accesați NAVTEX Mode (modul NAVTEX); Sort View (Vizualizare sortare). Din acest ecran se pot aplica diferite tipuri de criterii pentru a schimba ordinea mesajelor pe ecran. Apăsați tasta soft Criteria pentru a comuta între sortare după stație, tip și dată. Apăsați tasta soft Order pentru a comuta între ordine crescătoare și descrescătoare.Derulare la următorul mesaj nou, marcare ca citit, derulare mai departe prin mesaje și sortare după diferite criterii de sortare.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM