Toate receptoarele sunt programabile pentru a permite utilizatorului să se asigure că sunt afișate / tipărite doar tipurile de mesaje selectate. Aproape fiecare tip de mesaj de la A la Z poate fi setat în oricare din cele două moduri:
- Modul RECEIVE - tipurile de mesaje sunt afișate / tipărite (acceptate),
- Modul IGNORE - tipurile de mesaje nu sunt afișate / imprimate (respinse).

Tipurile de mesaje A, B și D nu pot fi de obicei respinse (recomandările IMO indică faptul că nici categoria L de mesaj nu trebuie respinsă).

În mod implicit, toate tipurile de mesaje sunt setate în modul RECEIVE.

Exersați cu simulatorul de receptor NAVTEX

Accesați NAVTEX Mode (modul NAVTEX); Filter View (Vizualizare filtru); 518 Stations Page (Pagina stațiilor pe 518kHz) sau NAVTEX Mode (modul NAVTEX); Filter View (Vizualizare filtru); 490 Stations Page (Pagina stațiilor pe 490 kHz).
Receptorul NAVTEX permite utilizarea a 5 setări de filtrare diferite, adică presetările de la 1 la 5. Presetarea activă poate fi modificată apăsând tasta soft PRESET. După selectarea unei presetări, setările filtrului pentru presetare pot fi modificate după cum este necesar. Setarea filtrului pentru presetarea activă se va aplica atunci când mesajele NAVTEX sunt urmărite.

Pentru a schimba orice setare, navigați la ea și apăsați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA

Valoarea filtrului pentru fiecare tip de mesaj poate fi setată la una dintre următoarele:
  • On (Activat) - tipul de mesaj afișat întotdeauna,
  • Off (Dezactivat) - tipul de mesaj care nu este afișat,
  • New (Nou) – tipul de mesaj care este afișat până la citire, după care nu va mai fi afișat


Configurarea tipului de mesaj A – Nav Warnings (Avertizări Nav) la categoria New și mesajul de tip L - Nav Warnings (Avertizări Nav) la On (Pornit) - după această marcare mesajele de tip A, dispar după citire (afișare).

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM