Toate receptoarele sunt programabile pentru a permite utilizatorului să se asigure că sunt afișate / tipărite doar mesajele de la stațiile de coastă (CRS) selectate. Fiecare identificator CRS de la A la Z poate fi setat în oricare din cele trei moduri:
  • Modul RECEIVE - mesajele sunt afișate / tipărite (acceptate),
  • Mod IGNORE - mesajele nu sunt afișate / imprimate (respinse),
  • Modul GPS (AUTO) - Modul RECEIVE sau IGNORE este selectat automat în funcție de poziția navei, dar pentru aceasta sunt necesare datele de navigație externe precum cele de la GPS.
Receptoarele NAVTEX primesc de obicei mesaje de la orice CRS în mod implicit. Această situație este prezentată în animația interactivă următoare.

O navă este prezentată navigând în zona CRS NAVTEX Portpatrick și către zona CRS NAVTEX Malin Head. Identificatorii NAVTEX CRS pot fi selectați pentru recepția pe 518 kHz sau 490 kHz, după cum este necesar. Inițial toate stațiile de coastă sunt acceptate, fapt indicat de marcarea lor cu majuscule. Faceți clic pe fiecare dintre ele pentru a accepta / respinge, după cum este necesar. În câmpul negru sunt enumerate informații de bază despre mesajele NAVTEX primite în intervalul de timp de transmisie programat cu privire la configurarea identificatorilor NAVTEX CRS și a intervalului de transmisie al CRS.

Deoarece nava din animația interactivă menționată mai sus navighează din zona CRS Portpatrick către zona CRS Malin Head, este firesc ca acea navă să accepte doar mesaje cu identificatori CRS O și Q pe 518 kHz și, opțional, de asemenea, mesaje cu identificatorul CRS C pe 490 kHz. Mesajele din toate celelalte CRS ar putea fi respinse, deoarece nu au nicio relevanță pentru traseul ei.

Exersați cu simulatorul de receptor NAVTEX

Accesați NAVTEX Mode (modul NAVTEX); Filter View (Vizualizare filtru); 518 Stations Page (Pagina stațiilor pe 518kHz) sau NAVTEX Mode (modul NAVTEX); Filter View (Vizualizare filtru); 490 Stations Page (Pagina stațiilor pe 490 kHz).
Receptorul NAVTEX permite utilizarea a 5 setări de filtrare diferite, adică presetările de la 1 la 5. Presetarea activă poate fi modificată apăsând tasta soft PRESET. După selectarea unei presetări, setările filtrului pentru presetare pot fi modificate după cum este necesar. Setarea filtrului pentru presetarea activă se va aplica atunci când mesajele NAVTEX sunt urmărite.

Pentru a schimba orice setare, navigați la ea și apăsați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA.

Valoarea filtrului pentru fiecare identificator CRS poate fi setată la una dintre următoarele valori:
  • ON (pornit) - mesajele de la stație sunt afișate întotdeauna,
  • OFF (oprit) - mesajele de la stația nu sunt afișate niciodată
  • Auto - mesajele de la această stație sunt afișate numai când este cea mai apropiată sau în raza de acțiune, în funcție de setarea filtrului de stație.
Setarea Auto Station Filter (filtrare automată a stației) poate fi:
  • Nearest (Cea mai apropiată) pentru a afișa mesajele de la cea mai apropiată stație până la poziția curentă sau
  • In Range (În Interval) pentru a afișa mesaje de la toate posturile în a căror rază de acoperire este.
Un asterisc * apare lângă toate identificatoarele CRS pentru care vor fi afișate mesajele.


Comutarea filtrului de selecție automată de la In Range (în raza de acoperire) la Nearest (cea mai apropiată) și setarea identificatorului Q al CRS la On (pornit) - după ce mesajele primite de la CRS Roma (R) nu mai sunt afișate.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM