Același identificator de stație de coastă (CRS) poate fi utilizat de mai multe stații de coastă (CRS), deoarece oricare dintre cele 21 de zone NAVAREA poate cuprinde doar 25 de identificatori diferiți (de la A la Z), pentru NAVTEX internațional și național. Pe lângă aceasta, formatul de transmitere a mesajelor NAVTEX nu include numele CRS, ci doar un identificator CRS. De aici rezultă că receptoarele NAVTEX trebuie să aibă o bază de date integrată care să conțină toate numele CRS, identificatorii lor și zona NAVAREA din care fac parte, pentru fiecare frecvență separat. Fiecare mesaj primit este ”conectat”, de obicei, printr-o intrare din baza de date obținută prin configurarea manuală cu informațiile despre stațiile de coastă (CRS). Aceasta înseamnă că fiecare identificator CRS ar fi trebuit să aibă configurat un nume corespunzător CRS, altfel numele CRS afișat într-un mesaj poate fi greșit sau absent. Deoarece stațiile CRS se schimbă din când în când (unele sunt noi iar altele sunt închise), baza de date menționată mai sus ar trebui actualizată manual din când în când.

Configurarea greșită a numelor CRS nu afectează funcționalitatea principală a unui receptor NAVTEX.

Exersați cu simulatorul de receptor NAVTEX

Paginile de configurare a posturilor (Station Setup Pages) (disponibile în Setup Mode) (modul de configurare); NAVTEX View; 490 Names Page (pagini cu nume 490) și Setup Mode (mod de configurare); NAVTEX View; 518 Names Page (pagini cu nume 518) determină numele stațiilor afișate în paginile cu sortarea numelor de stații și în anteturile mesajului NAVTEX. .
Setarea de selectare a numelui de stație permite utilizatorului să selecteze între GPS și selecția manuală a postului. Pentru a schimba setarea, navigați la ea și apăsați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA.
  • Dacă este selectat GPS, receptorul NAVTEX va selecta numele stației de coastă (CRS) cea mai apropiată de locația actuală a navei, dar în aceeași zonă NAVAREA.
  • Dacă este selectat modul manual, utilizatorul poate selecta manual numele CRS care va fi afișat pentru fiecare identificator CRS. Configurarea unui nume CRS greșit (de exemplu Long Beach (Q) de la NAVAREA XII în loc de Split (Q) de la NAVAREA III) va face ca numele CRS greșit să fie afișat în mesajele primite de la identificatorul CRS Q. Pentru a schimba setarea oricărui identificator CRS, navigați la acesta și apăsați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA.


Comutarea selectării numelui stației de la GPS la manual pentru frecvența de 518 kHz și setarea identificatorului CRS Q la Malin Head CG, R la Roma și U la niciunul - după ce anteturile mesajului se vor schimba corespunzător

Setarea bazei de date a stației (disponibilă în Setup Mode (modul Setare); NAVTEX View (Vizualizare NAVTEX); 490 Names Page (Numele paginii – 490); Station Data Base (Baza de date cu stații) și Setup Mode (Modul de configurare); NAVTEX View (Vizualizare NAVTEX); 518 Names Page (Numele paginii – 518); Station Data Base (Baza de date cu stații) este utilizată pentru a face modificări în baza de date cu stațiile de coastă (CRS). Pagina bazei de date a stației este împărțită în două jumătăți. Jumătatea de sus arată o listă de derulare a tuturor CRS din baza de date. Jumătatea de jos arată detalii despre CRS curent selectată în lista de stații.

Editarea atributelor unei stații existente în baza de date:
Utilizați tastele de navigare pentru a selecta stația pe care doriți să o editați (utilizați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA pentru deplasare între literele stației din baza de date). Apăsați tasta soft EDIT pentru a edita detaliile stației din partea de jos a afișajului. Puteți naviga la orice element de date și, după aceea, puteți să-l schimbați folosind tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA. Când editați numele stației, utilizați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA pentru a modifica literele. Utilizați tasta soft NEXT pentru a accepta litera curentă și mutați cursorul spre dreapta. Utilizați tasta soft BACKSPACE pentru a șterge litera curentă și mutați cursorul la stânga. Când editați câmpurile de latitudine și longitudine, utilizați tasta soft NEXT pentru a selecta gradele, minutele sau partea cardinală a poziției. Utilizați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA pentru a schimba elementul selectat. După ce ați terminat introducerea datelor, apăsați tasta soft SAVE pentru a salva și actualiza baza de date sau utilizați tasta soft CANCEL pentru a anula modificarea.

Introducerea unei noi stații în baza de date:
Apăsați tasta soft NEW pentru a crea o nouă intrare în baza de date. Regulile pentru introducerea unei stații noi sunt identice cu cele descrise mai sus pentru editarea unei stații existente. După ce ați terminat introducerea datelor, apăsați tasta soft SAVE sau CANCEL după caz.

Ștergerea unei stații din baza de date:
Utilizați tastatura de navigare pentru a selecta stația pe care doriți să o editați (utilizați tasta de navigare DREAPTA / STÂNGA pentru deplasare între literele stației din baza de date). Apăsați tasta soft DELETE. Confirmați sau anulați ștergerea apăsând tasta soft CONFIRM sau CANCEL.


Modificarea stației de coastă Miami în baza de date cu stații pe 518 kHz și ștergerea stației Bushehr din aceeași bază de date


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM