Operarea terminalului de mesaje se va face prin intermediul tastaturii conectate la acest terminal. Cu această tastatură se pot controla funcțiile de pe ecran. Un exemplu de ecran este dat mai jos.


Message terminal screen
Exemplu de afișare pe ecranul terminalului pentru mesaje

O fereastră este o zonă a ecranului cu un chenar cu două linii. Ar putea exista mai multe ferestre afișate pe ecran în același timp și care se pot suprapune. Fereastra din partea de sus va fi umbrită. Aceasta indică faptul că următoarea apăsare a tastei de pe tastatură va fi direcționată către această fereastră.
Titlul arată numele ferestrei.
Bara de meniu conține meniurile unei ferestre. Câmpul de text este partea din ecran în care se poate introduce text. Câmpul de stare este un câmp în care se afișează regiunea curentă a oceanului și informațiile de stare. Când transceiverul este conectat și nu efectuează o scanare, logare, deconectare sau un test de legătură, este afișată regiunea curentă a oceanului. Modul de lucru GPS indică starea de funcționare a modulului GPS. Modul de lucru GPS este format din trei niveluri; Achiziționarea informației, 2-D sau 3-D și vor fi indicate folosind casetele pătrate 0-3 prezentate în tabelul de mai jos.

GPS mode
Modul GPS

Măsurătorul de nivel al semnalului INM-C indică o tărie a semnalului de la satelit între 0 și 5 folosind patrate. Scara este indicată de 5 puncte mici. Pentru a face o comunicare fiabilă sunt necesare 3 patrate sau mai multe. Ceasul arată ora sistemului. Câmpul ”Hint” (indiciu) poate afișa informații de stare diverse sau sugestii despre ce tasta trebuie apăsată. Acesta va fi „Space” pentru bara de spațiu și „Enter” pentru tasta Enter. Umbrirea indică fereastra din partea de sus a ecranului. Când tastați pe tastatură, caracterele vor fi transmise în acea fereastră.

Funcțiile tastelor speciale.

Pentru a folosi Terminalul de mesaje, trebuie știut ce taste trebuie apăsate. Funcționalitatea tastelor speciale de pe tastatură este prezentată în continuare.

”Esc” Apăsarea tastei Esc face trecerea la pasul anterior de meniu

”Enter” este folosit la efectuarea următoarelor operații:
  • Alegerea comenzii evidențiată în prezent.
  • Inserarea unei noi linii în câmpul de text al editorului.
  • Validarea valorilor, numelor, etc. introduse.
Tastele săgeată mută evidențierea sau punctul de inserare. Ambele sunt cunoscute sub numele de cursor. Există 4 taste săgeată; Sus, Jos, Stânga și Dreapta.

”Alt” Tasta Alt este de obicei folosită împreună cu o altă tastă. Cealaltă tastă este litera subliniată în meniul de comandă. Apăsați în mod continuu tasta Alt în timp ce apăsați o a doua tastă o dată, de ex. ALT F va deschide caseta „File”, ALT O va deschide caseta „Opțiuni” etc.

În simulator trebuie utilizată tasta ”Ctrl” în locul tastei ”Alt” !

Bara de spațiu este utilizată pentru a face următoarele operații:
  • Pentru a insera spații în câmpul de text al editorului.
  • Modificarea valorii unui câmp care nu poate fi modificat altfel. Acest lucru se aplică câmpurilor de pe ecran, cum ar fi: (•) () [X] [] Apăsarea barei spațiale, când evidențierea este poziționată pe un astfel de câmp, va inversa valoarea, de ex. dacă aveți '()', veți primi '(•)' și invers. Când Bara de spațiu are această funcționalitate, colțul din stânga sus al ferestrei curente (Câmpul indiciu) va indica în mod normal „Spațiu”.
  • Afișare de informații suplimentare când completați un câmp. Când Bara de spațiu are această funcționalitate, colțul din stânga sus al ferestrei curente va arăta în mod normal „Spațiu”.
  • Marcarea articolelor din unele liste. Această funcție poate fi utilizată în director și în agenda de adrese.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM