Emisia AM este procesul de difuzare radio utilizând modulația de amplitudine. Modulația de amplitudine (MA) a fost metoda dominantă de difuzare în primii optzeci de ani ai secolului XX și rămâne larg utilizată în și în secolul XXI. Tehnologia radio AM este mai simplă decât radio SSB și radio FM. Un receptor AM detectează variații de amplitudine ale undelor radio de o anumită frecvență. Utilizarea modulării amplitudinii nu este permisă în comunicarea maritimă.

Exersați pe simulatorul radio MF/HF

Pentru a recepționa o transmisiune AM, radioul MF/HF ar trebui să fie în modul AM BROADCAST. Apăsați tasta ”Mode” până când pe ecran apare eticheta ”AM BROADCAST”.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM