Acest tip de alertă are cea mai mică prioritate. Acesta este cel mai obișnuit tip de alertă utilizat pentru a contacta o altă navă, pentru a pregăti și a efectua un apel de corespondență publică prin comunicare vocală prin intermediul unei stații de coastă (CRS) către un abonat de pe uscat, folosind un canal de lucru duplex, etc.

Corespondență publică pe frecvențe MF

Canalele internaționale și naționale DSC, diferite de canalul de primejdie și siguranță DSC de 2187,5 kHz, sunt utilizate pentru apeluri selective digitale DSC în MF pentru corespondență publică.
Navele care apelează o stație de coastă prin DSC pe MF pentru corespondență publică ar trebui să utilizeze de preferință canalul național DSC al stației de coastă.
Canalul internațional DSC pentru corespondența publică poate fi, de regulă, utilizat între nave și stații de coastă de naționalitate diferită. Frecvența de emisie a navelor este 2189,5 kHz, iar frecvența de recepție este de 2177 kHz.
Frecvența de 2177 kHz este de asemenea folosită pentru apeluri selective digitale DSC între nave pentru comunicare generală.

Transmiterea unui apel DSC pentru corespondență publică către o stație de coastă sau o altă navă

Un apel DSC pentru corespondență publică spre o stație de coastă sau o altă navă este transmis după cum urmează:
 1. reglați emițătorul pe canalul DSC relevant
 2. selectați pe echipamentul DSC formatul pentru apelarea unei anumite stații
 3. introduceți sau selectați cu tastatura echipamentului DSC:
 • codul numeric de identificare MMSI al stației care va fi apelată,
 • categoria apelului (ROUTINE),
 • tipul comunicării ulterioare (în mod normal, radiotelefonie),
 • un canal de lucru propus în cazul în care se apelează o altă navă (o propunere pentru un canal de lucru NU trebuie inclusă în apelurile către o stație de coastă; stația de coastă va indica în confirmarea DSC un canal de lucru liber, în conformitate cu instrucțiunile producătorului de echipamente DSC),
4. transmiteți apelul DSC..

După difuzarea alertei de rutină prin DSC și primirea confirmării pe DSC, comunicarea vocală va avea loc pe un canal de lucru MF indicat în confirmarea DSC de la nava apelată sau stația de coastă (CRS).

(Codul numeric de identificare (MMSI) al navei apelate rostit de 1 la 3 ori) și/sau (Numele navei apelate rostit de 1 la 3 ori) și/sau (Indicativul de apel al navei apelate rostit de 1 la 3 ori)

THIS IS (Numele navei apelante rostit de 1 la 3 ori) și/sau (Indicativul de apel al navei apelante rostit de 1 la 3 ori) și/sau (Codul numeric de identificare (MMSI) al navei apelante rostit de 1 la 3 ori)

(Mesaj)

OVER
Formatul unei alerte de securitate și mesaj

Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Request link call to subscriber +44 1253 779123

OVER
Exemplu de alertă de rutină cu mesaj

Apelarea unei stații de coastă

Transmiterea unui apel DSC pe MF/HF durează aproximativ 8 secunde. Stația de coastă, dacă este în măsură să se comunice, va răspunde la apel într-un interval de timp de până la 41/2, transmițând o confirmare DSC care conține informații despre frecvențele de lucru pentru traficul ulterior. La primirea confirmării, ridicați microreceptorul pentru a regla radioul pe frecvențele de lucru.
Dacă nu se primește nicio confirmare în termen de 5 minute, echipamentul revine la afișarea conținutului anterior al ecranului în regim de telefonie și reia scanarea dacă era în acest regim.

Dacă în apel a fost inclus un număr de telefon, apelul DSC se repetă pe frecvența de lucru imediat după primirea confirmării. Acest apel poate fi utilizat de stația de coastă pentru evaluarea calității transmisiei în canalul selectat. Dacă evaluarea calității canalului indică faptul că comunicarea va fi satisfăcătoare, stația de coastă trimite o confirmare DSC și începe să formeze numărul abonatului. Tonurile de apelare pot fi auzite în difuzor sau receptor.
Când receptorul este plasat pe suport după un apel cu formare directă, este trimis un apel DSC care indică „Sfârșitul apelului” pentru a termina conexiunea. Stația de coastă poate răspunde cu un apel DSC care indică durata de utilizare a conexiunii.

Exersați pe simulatorul radio MF/HF

 1. Apăsați butonul ”Menu” (Meniu) și selectați DSC CALL
 2. Selectați tipul de apel ”COAST STATION (SHORE)”
 3. Unele stații de coastă asigură o conexiune automată cu rețeaua de telefonie publică. Pentru a utiliza această facilitate, selectați ”PHONE NR” (TELEFON NR) și introduceți numărul de telefon. Altfel: Introduceți numărul MMSI de nouă cifre al stației de coastă dorite.
 4. Dacă numărul MMSI se găsește în lista de stații, frecvențele sunt selectate din frecvențele DSC ale stației, dacă există; altfel, din lista frecvențelor DSC care nu sunt alocate pentru mesaje de primejdie. Dacă frecvențele DSC au fost selectate de pe ecran cu radioul în regim de telefonie de dinainte de apel, acestea sunt cele implicite. Frecvențele pentru alerte de primejdie nu pot fi selectate în niciun fel.
 5. Începeți transmiterea apelului.


Apelarea unei nave

Transmiterea unui apel DSC pe MF/HF durează aprox. 8 secunde. Nava apelată ar trebui să răspundă la apel în 41/2 minute trimițând o confirmare DSC care conține informații despre frecvențele de lucru pentru traficul ulterior. La primirea confirmării, ridicați receptorul pentru a regla radioul pe frecvențele de lucru.
Dacă nu se primește nicio confirmare în termen de 5 minute, echipamentul revine la afișarea conținutului anterior al ecranului în regim de telefonie și reia scanarea dacă era în acest regim.

Exersați pe simulatorul radio MF/HF

 1. Apăsați butonul ”Menu” (Meniu) și selectați ”DSC CALL”.
 2. Selectați tipul de apel ”SHIP” (Navă)
 3. Introduceți numărul MMSI de nouă cifre al navei pe care doriți să o apelați.
 4. Selectați afișarea ecranului de telefonie pentru schimbarea frecvențelor de lucru
 5. Introduceți frecvențele de lucru pentru apel
 6. Selectați frecvența DSC. În mod normal, 2177 kHz este utilizată pentru apeluri DSC între nave. Frecvențele de primejdie nu pot fi în niciun fel selectate.
 7. Începeți transmiterea apelului
Continuați comunicarea vocală pe canalul de lucru indicat în confirmarea DSC.

Repetarea unui apel

Un apel DSC pentru corespondență publică poate fi repetat pe același canal DSC sau pe altul dacă nu se recepționează nicio confirmare în 5 minute.
Apelurile ulterioare ar trebui să fie făcute după minimum 15 minute dacă nu s-a răspuns la prima transmitere.

Recepționarea unei alerte de rutină

Scanarea ar trebui să fie activată pentru a urmări una sau mai multe frecvențe DSC utilizate pentru corespondență publică și comunicarea generală dintre nave, atunci când transceiverul nu este utilizat pentru trafic radio. Recepția unui apel de rutină individual adresat navei este indicată printr-un semnal sonor.
La primirea unui apel DSC de la o stație de coastă sau de la o altă navă, o confirmare DSC poate fi transmisă după cum urmează:

 1. reglați emițătorul pe frecvența de transmisie a canalului DSC pe care a fost primit apelul,
 2. selectați formatul de confirmare pe echipamentul DSC,
 3. transmiteți o confirmare care să indice dacă nava este capabilă să comunice așa cum este propus în apel (tipul de comunicare și frecvența de lucru),
 4. dacă este posibilă comunicarea așa cum s-a indicat în apelul primit, reglați emițătorul și receptorul de radiotelefonie pe frecvențele de lucru indicate și pregătiți-vă pentru traficul radio..

Exersați pe simulatorul radio MF/HF

 1. Opriți semnalul sonor
 2. Afișați conținutul apelului.
 3. Apăsați ”ACK” sau ridicați microreceptorul. La apelul ar trebui să se răspundă trimițând o confirmare DSC în decurs de 4½ minute. RIDICAȚI MICRORECEPTORUL PENTRU A CONFIRMA RECEPȚIA (LIFT HANDSET TO ACKNOWLEDGE) și ACK sunt afișate dacă telefonia SSB și frecvențele legale sunt indicate în apel. Ridicarea microreceptorului sau apăsarea tastei soft în acest caz va iniția transmiterea unei confirmări care conține modul și frecvențele din apelul primit.
 4. Transmiterea confirmării DSC durează aprox. 8 secunde. Apoi, echipamentul este setat automat în modul și frecvențele de lucru din confirmare iar comunicarea vocală poate începe.
 5. Când receptorul este plasat pe suport echipamentul revine la setarea anterioară de telefonie.


Apeluri directe

Unele stații de coastă asigură o conexiune automată cu rețeaua de telefonie publică, permițând unui abonat telefonic să sune nava direct fără intervenția operatorului din stația de coastă.
Notă: Recunoașterea automată trebuie să fie activată pentru a permite conectarea automată, consultați afișarea stării DSC.
O confirmare este inițiată imediat după primirea unui cereri de apel direct. Microreceptorul trebuie ridicat de pe suport în timp de 1 minut, ceea ce va iniția un apel DSC pe frecvența de lucru. Acest apel este utilizat de stația de coastă pentru evaluarea calității comunicației în canalul selectat. La primirea confirmării, poate începe o conversația telefonică.
Când microreceptorul este plasat pe suport după un apel direct, este trimis un apel DSC care indică „Sfârșitul apelului” pentru a termina conexiunea. Stația de coastă poate răspunde cu un apel DSC care indică durata de utilizare a conexiunii.

După recepția unei alerte de rutină puteți:

 • Accepta și răspunde la apel trimițând o confirmare.
 • Să nu acceptați apelul: Apăsați tasta C pentru a anula sunetul și a șterge afișajul.

Testarea echipamentelor utilizate pentru apeluri de primejdie și siguranță

Testarea pe frecvența DSC exclusivă pentru alerte de primejdie și de siguranță 2187,5 kHz trebuie evitată pe cât posibil prin utilizarea altor metode.
ÎN NICIO SITUAȚIE NU SE VA EMITE O ALERTĂ DSC DE PRIMEJDIE PENTRU TESTAREA RADIOULUI. ACEASTA ESTE O ÎNCĂLCARE GRAVĂ A REGULILOR ȘI POATE FI PEDEPSITĂ CU AMENZI FOARTE MARI.
Vă rugăm să consultați manualul utilizatorului pentru operarea corectă.
Testarea trebuie executată o dată pe săptămână.

Exersați pe simulatorul radio MF/HF

 1. Apăsați butonul ”Menu” (Meniu) și selectați ”DSC CALL”
 2. Selectați tipul de apel ”COAST STATION (SHORE)”
 3. Introduceți numărul MMSI de nouă cifre al celei mai apropiate stații de coastă care poate accepta și răspunde apelurilor de test DSC.
 4. Selectați frecvențele DSC
 5. Începeți transmiterea apelului
 6. Transmiterea unui apel DSC pe MF/HF durează aprox. 8 secunde. Stația de coastă ar trebui să răspundă la apel, trimițând o confirmare DSC în termen de 4 1/2 minute. Nicio comunicare ulterioară nu este prevăzută să aibă loc.
 7. Afișați conținutul confirmării.


Corespondență publică pe frecvențe HF

Procedurile de comunicare DSC pentru corespondență publică pe HF sunt aceleași ca pentru MF.
Caracteristicile de propagare trebuie luate în considerare atunci când se utilizează comunicarea DSC pe HF.
Canalele internaționale și naționale utilizate pentru DSC pentru corespondența publică DSC HF sunt diferite de cele utilizate pentru DSC pentru alerte de primejdie și siguranță
Navele care apelează o stație de coastă HF prin DSC pentru corespondență publică ar trebui să utilizeze de preferință canalul național de apelare DSC al coastei.
Testarea echipamentelor utilizate pentru alerte de primejdie și siguranță pe HF:
procedura de testare a echipamentului DSC al navei utilizat pentru alerte de primejdie, urgență și siguranță în HF prin transmiterea apelurilor de test DSC pe canalele pentru primejdie HF DSC este aceeași ca pentru testarea pe frecvența de primejdie DSC MF de 2187,5 kHz.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM