Controlerul DSC VHF are unele funcții de asistență care sunt accesibile prin funcția Menu (Meniu) atunci când radioul VHF este în modul DSC. Numărul și tipul de funcții de asistență variază în funcție de modelul de radio VHF. Trei dintre ele sunt disponibile pe toate radiourile VHF:

 • Introducerea manuală a poziției și a timpului
 • Introducerea codului numeric de identificare simplu și de grup (MMSI și Group MMSI - Numărul MMSI trebuie programat de către un furnizor de radio DSC VHF
 • Editarea directorului de numere MMSI

Exersați pe simulatorul radio VHF

Reglarea contrastului afișajului

Pentru a obține cel mai bun contrast de afișare pentru condițiile de lumină ambientală în care este utilizat radioul și pentru a asigura o vizibilitate optimă a afișajului, sunt disponibile 16 niveluri de contrast.
 1. Apăsați tasta soft ”Menu” (Meniu)
 2. Apăsați tasta soft ”LCD”
 3. Apăsați tastele soft ”Sus” up și ”Jos” down pentru a regla contrastul (de la -7 la +8)
 4. Apăsați tasta soft C de două ori


Adjusting the display contrast

Introducerea manuală a poziției și orei

Poziția indicată pe afișaj este în Latitudine și Longitudine, iar controlerul DSC VHF poate fi interfațat în mod normal cu un sistem de navigație prin satelit GPS, de exemplu 45036N 013032E la 1615 UTC.

Dacă nu există GPS disponibil sau dacă GPS-ul interfațat este defect, atunci este necesară actualizarea manuală a poziției. Până când este introdusă manual poziția navei, pe ecran este afișat „No Position Available” (Nicio poziție disponibilă).

Perioada minimă recomandată între actualizări este de cel mult 4 ore. De asemenea, dacă timpul permite, atunci când se transmite o alertă de primejdie, poziția trebuie verificată și corectată pentru a fi cât mai actuală.

 1. Apăsați tasta soft ”Menu” (Meniu)
 2. Apăsați tasta soft ”Posn” (Poziție)
 3. Apăsați tasta soft ”Posn” (Poziție)
 4. Introduceți Latitudinea și Longitudinea folosind tastatura și tastele soft N, S, E, W, atunci când sunt disponibile
 5. Apăsați tasta E
 6. Introduceți ora UTC (format de 24 de ore) folosind tastatura
 7. Apăsați tasta E
 8. Apăsați tasta soft C de două ori


Introducerea manuală a poziției și orei

Introducerea codurilor numerice de identificare MMSI

Radioul DSC VHF este identificat în mod unic de către un cod numeric de identificare (MMSI) individual, care este atribuit navei de către autoritatea națională. Numărul MMSI este programat în radioul DSC VHF. Dacă radioul face parte dintr-un grup care are de asemenea disponibil un cod numeric de identificare a grupului (MMSI de grup), atunci acesta poate fi programat și în radioul DSC VHF.

Introducerea codului numeric de identificare (MMSI) - Numărul unic MMSI alocat navei trebuie programat de furnizorul radio DSC VHF. În mod normal, este necesară o parolă sau o procedură specială și acesta este motivul pentru care este posibil ca utilizatorul radio să vadă numărul MMSI, dar să nu-l poată schimba.

Introducerea unui număr MMSI de grup - acesta poate fi introdus sau modificat prin procedura următoare:
 1. Apăsați tasta soft ”Menu” (Meniu)
 2. Apăsați tasta soft ”More” (Mai mult)
 3. Apăsați tasta soft ”MMSI”
 4. Apăsați tasta soft ”dreapta” right
 5. Introduceți codul numeric de identificare a grupului (Group MMSI) folosind tastatura
 6. Apăsați E
 7. Apăsați tasta soft C de trei ori


Programarea codului numeric de identificare de grup (Group MMSI)

Editarea directorului MMSI

Directorul MMSI este proiectat pentru a memora numere MMSI importante sau cel mai des utilizate, așa cum ar fi în memoria telefonului dvs. mobil. Este utilizat pentru toate alertele de rutină cu înregistrări în directorul MMSI enumerate după nume și număr MMSI.

Directorul permite stocarea a până la 16 numere MMSI în memoria simulatorului de radio VHF.

Pentru a intra în director:

 1. Apăsați tasta soft ”Menu” (Meniu)
 2. Apăsați tasta soft ”More” (Mai mult)
 3. Apăsați tasta soft ”Dir” (ecranul principal al directorului afișează numărul de intrări în director)
Puteți vedea numerele din director, le puteți edita, șterge sau adăuga noi numere.

Pentru a adăuga o nouă intrare în director:

 1. Apăsați tasta soft ”Add” (Adăugare)
 2. Introduceți numele noii intrări folosind tastatura
 3. Apăsați tasta E
 4. Introduceți numărul MMSI folosind tastatura
 5. Apăsați tasta E
Pentru a vizualiza intrările din director:

 1. Apăsați tasta soft ”View” (Vizualizare)
 2. Apăsați tasta soft ”Next” (Următorul) sau ”Back” (Înapoi) pentru a derula intrări
Pentru a edita un număr din director:

 1. Apăsați tasta soft ”Edit” (Editare) în timp ce vizualizați intrarea dorită
 2. Apăsați pe una din tastele soft săgeată right indicând numerele care urmează să fie reintroduse (nume sau MMSI)
 3. Apăsați E
Pentru a șterge un număr din director:

 1. Apăsați tasta soft ”Edit” (Editare) în timp ce vizualizați intrarea dorită
 2. Apăsați tasta soft ”Del” (Ștergere)
 3. Apăsați tasta soft ”Yes” (Da)


Adăugarea unui nou număr, editarea unui număr și ștergerea unui număr din director

Activarea/dezactivarea sunetului tastelor

Toate apăsările tastelor de pe simulatorul radio VHF sunt confirmate în mod normal printr-un „bip” care poate fi dezactivat. Semnalul sonor al tastelor poate fi dezactivat pe toate funcțiile de primul nivel. Funcțiile de nivelul al doilea la care este accesat apăsând și ținând apăsată o tastă, de exemplu setarea canalului de utilizator, vor fi în continuare confirmate în mod auditiv printr-un „semnal dublu” care nu poate fi dezactivat.
 1. Apăsați tasta soft ”Menu” (Meniu)
 2. Apăsați tasta soft ”More” (Mai mult)
 3. Apăsați tasta soft ”More” (Mai mult)
 4. Apăsați tasta soft ”Beep”
 5. Pentru a reactiva un „bip”, apăsați din nou tasta soft ”Beep”
 6. Apăsați tasta soft C de trei ori


Dezactivarea sunetului tastelor
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM