Pe mare navele trebuie să monitorizeze continuu canalul 16 VHF. Facilitatea de căutare permite operatorului să monitorizeze canalul 16 VHF și orice număr de alte canale într-o succesiune rapidă. Receptorul rămâne pe canalul pe care a detectat o transmisie. Canalul pe care s-a fixat receptorul poate fi incrementat manual în secvența de căutare sau poate fi extras din ciclul de căutare.

Exersați pe simulatorul radio VHF

Pentru a porni funcția de căutare apăsați tasta soft Scan. Funcția scan caută secvențial canalele programate și se oprește pe canalul unde găsește o emisie. Receptorul rămâne pe recepția canalului pe care se emite. Canalul pe care a rămas receptorul poate fi:
  • avansat: apăsând tasta soft Adv pentru a trece manual la canalul următor din secvența de scanare
  • mascat: apăsând tasta soft Inh pentru a scoate canalul respectiv din lista de căutare (mai comod decât apăsarea tastei Adv la fiecare ciclu de căutare)
Pentru ieșirea din modul de căutare se apasă tasta C sau tasta 16.

Canalele pot fi scoase din lista de căutare (și reintroduse în listă) când funcția de căutare nu este activă. Pentru aceasta selectați canalul pe care îl doriți eliminat din listă apoi apăsați și mențineți apăsată tasta soft Scan până la confirmarea sonoră (dublu beep). Pentru reintroducerea canalului respectiv în lista de căutare selectați canalul și apăsați și mențineți apăsată tasta Scan până la confirmarea sonoră (dublu beep).Pornirea funcției de căutare, avansarea de la canalul 16 VHF la recepționarea transmisiei și inhibarea lui la următorul ciclu de căutare.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM