Alfabetul fonetic este folosit pentru a rosti anumite părți ale unui mesaj sau identificator de apel a căror înțelegere este critică sau sunt greu de recunoscut și înțeles în timpul comunicării vocale. Alfabetul fonetic alocă cuvinte de cod literelor alfabetului englez, astfel încât cuvintele de cod să poată fi pronunțate și înțelese de către cei care transmit și primesc mesaje vocale indiferent de limba lor maternă. Prin urmare, este foarte importantă memorarea alfabetului fonetic pentru comunicațiile maritime. Alfabetul fonetic face parte din Codul internațional al semnalelor (ICS - International Code of Signals) și Frazele standard pentru comunicații maritime (SMCP - Standard Marine Communication Phrases).


ALFABE
TUL FONETIC

Litera


pronunțare

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE or SHAR LEE

D

Delta

DELL TAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliet

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEE LOH

L

Lima

LEE MAH

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEH BEK

R

Romeo

ROW MEE OH

S

Sierra

SEE AIR AH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOO NEE FORM or OO NEE FORM

V

Victor

VIK TAH

W

Whisky

WISS KEE

X

X-Ray

ECKS RAY

Y

Yankee

YANG KEE

Z

Zulu

ZOO LOO


NUMERE

Oficial, numerele trebuie rostite conform regulilor descrise în Codul internațional al semnalelor (ICS) și în Manualul ITU pentru utilizare în serviciile maritime mobile și serviciile maritime mobile prin satelit (vezi tabelul de mai jos). Această pronunțare este destul de nepractică astfel că începând din 2002 este permisă rostirea numerelor așa cum este recomandat în ”Fraze standard pentru comunicații maritime” (SMCP - Standard Marine Communication Phrases).

Număr

Pronunțare

(SMCP)

Număr

Pronunțare

(ICS)

0

ZEERO

nadazero

NAH DAH ZAY ROH

1

WUN

unaone

OO NAH WUN

2

TOO

bissotwo

BEES SOH TOO

3

TREE

terrathree

TAY RAY TREE

4

FOWER

kartefour

KAR TAY FOWER

5

FIFE

pantafive

PAN TAH FIVE

6

SIX

soxisix

SOK SEE SIX

7

SEVEN

setteseven

SAY TAY SEVEN

8

AIT

oktoeight

OK TOH AIT

9

NINER

novenine

NOH VAY NINER

Virgulă

DAY SEE MAL


Punct

STOP
Apăsați butonul de redare înainte de o literă pentru a auzi pronunțarea sa în alfabetul fonetic


Înlocuiți cuvântul Spinaker cu orice text și apăsați butonul pentru a auzi ortografia acestuia în alfabetul fonetic

În apele teritoriale irlandeze numeralele sunt pronunțate de obicei astfel:
0 – ZeeRow; 1 – Wun; 2 – Too; 3 – Tree; 4 – Fower; 5 – Fife; 6 – Six; 7 – Seven; 8 – Alt; 9 – Niner.
Înainte de a rosti pe litere o parte a unui mesaj sau un identificator de apel, sunt folosite cuvintele ”I SPELL”. De exemplu, mesajul ”This is S5L12” poate fi transmis ca ” THIS is S5L12, I SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo”.
Unele părți ale unui mesaj sunt aproape întotdeauna rostite pe litere:
  • Poziția (Latitudine și Longitudine), de exemplu "Poziția 450 36' Nord 0130 32' Est" este transmisă ca " Position Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix minutes North, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo minutes East";
  • Poziția (cap compas și distanța până la un punct), de exemplu „Poziția 2400 de la caCastelul Koper, 2 miles” este transmisă ca „Position Too Fower Zeerow from Koper Castle, Bissotwo miles”;
  • Cursul, de exemplu „Cursul meu este 0950” se transmite ca „My course is NadaZero Novenine Pantafiive degrees”;
  • Viteza, de exemplu „Viteza mea este de 14 noduri” se transmite ca „My speed is Unaone Kartefour knots”;
  • Ora, de exemplu „la 0810” (LT la 8:10 AM) este transmisă ca „at Nadazero Oktoeight Unaone NadazeroLocal Time”.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM