Publicațiile recomandate (obligatoriu pentru navele SOLAS) să fie păstrate la bordul fiecărei nave dotate cu o stație radio:
  • Reglementări radio (internaționale și naționale)
  • Manual de utilizare de către serviciile de telefonie mobilă-satelit maritime și maritime, sau manualul GMDSS
  • Lista identificatorilor de apel și a identităților numerice
  • Lista stațiilor de nave
  • Lista stațiilor de coastă
  • Lista determinărilor radio și a stațiilor de servicii speciale
  • Manual internațional de căutare și salvare aeronautică și maritimă
  • Codul internațional al semnalelor
Aceste publicații pot fi înlocuite cu alte surse cu același conținut, cum ar fi Lista publicațiilor / CD-ul Admiralty Signal Radio (seria ALRS 1-6) sau surse de internet, cum ar fi baza de date ITU MARS (www.itu.int/ITU-R / go / Marte /).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM